proces rehabilitacji

Rehabilitacja lecznicza

Stowarzyszenie świadczy usługi rehabilitacyjne bezpłatnie w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Sztumie przy ul. Reja 12, w ramach umowy z Pomorskim Oddziałem NFZ w Gdańsku, a także odpłatnie pod tym samym adresem oraz przy ul. Zielnej 2 w Czerninie.

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu. Posiadamy certyfikat ISO 9001-2009.

Z rehabilitacji refundowanej z NFZ mogą korzystać osoby od 14 roku życia.

Nasz zespół

W ramach rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej pacjent korzysta z opieki lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej i z zabiegów medycznych.

W skład zespołu rehabilitantów wchodzi 5 fizjoterapeutów i 3 techników masażystów.

Dodatkowo w razie potrzeby zapewniamy dostęp do lekarza ortopedy, lekarza traumatologii, terapeuty zajęciowego, psychologa, dietetyka i logopedy.

Dni i godziny zabiegowe

Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30. W razie potrzeby istnieje możliwość pobrania zabiegów w późniejszych godzinach. Konsultacje lekarskie odbywają się w terminach uzgodnionych przy rejestracji.

Dni i godziny otwarcia rejestracji

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 pod adresem 82-400 Sztum, ul. Reja 12. 

Rejestracja może odbyć się telefonicznie nr tel. +48 55 277 92 34 (nr wewnętrzny 1)

Skierowanie

Skierowanie do rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej wydaje lekarz specjalista bądź - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

WAŻNE!!! Na skierowaniu musi być wskazanie zakresu rehabilitacji tzn. – ”skierowanie do rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej". Na E-SKIEROWANIU powinna znajdować się następująca VIII część kodu resortowego: 2300 - OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ. Możemy przyjąć e-skierowania wyłącznie z tym kodem.

Skierowanie jest ważne 30 dni. 

Zakres usługi

Zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych wydaje nasz lekarz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej podczas pierwszego badania. Pacjentowi przysługuje średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez okres od 15 do 30 dni zabiegowych z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

Przygotowanie do wizyty lekarskiej i zabiegów

Na pierwszej wizycie lekarskiej należy przedstawić lekarzowi następujące dokumenty (jeśli są):

 1. aktualne wyniki badań ogólnych;
 2. wyniki badań potwierdzających rozpoznanie choroby, w tym zdjęciami RTG, płyty CD;
 3. kartę wypisową ze szpitala.

Pacjent powinien wiedzieć, jakie przyjmuje na stałe leki. W razie posiadania jedynie oryginału dokumentacji i konieczności wykonania kserokopii w Stowarzyszeniu, koszt  jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 30 groszy.

Jeśli pacjent posiada legitymację emeryta/rencisty należy okazać ją w rejestracji w dniu pierwszej wizyty lekarskiej. W innym przypadku należy przedstawić dowód osobisty.

Na zabiegi prosimy każdorazowo wziąć ze sobą ręcznik kąpielowy, obuwie sportowe i wygodne ubranie np. dres.

Zabiegi rehabilitacyjne refundowane przez POW NFZ:

 • Kinezyterapia
 • Elektroterapia
 • Terapia ultradźwiękowa
 • Magnetoterapia
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Hydroterapia
 • Masaże
 • Światłolecznictwo

Ankieta satysfakcji z usług

Osoby korzystające z rehabilitacji zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji LINK DO POBRANIA.

Cennik zabiegów

CENNIK ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH CZAS ZABIEGU

CENA W ZŁOTYCH

AKTUALIZACJA 15.11.2019 r. 

1A KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY REHABILITACJI MEDYCZNEJ (Z ZABIEGAMI W NASZEJ JEDNOSTCE) - 80
1B KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY REHABILITACJI MEDYCZNEJ I INNEJ SPECJALNOŚCI             - 100
2 MASAŻ SUCHY – CAŁOŚCIOWY 45 MIN. 70
3 MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY 15 MIN. 25
4 MASAŻ SUCHY – CAŁEGO KRĘGOSŁUPA 25 MIN. 40
5 DRENAŻ (MASAŻ) LIMFATYCZNY RĘCZNY 30 MIN. 45
6 DRENAŻ (MASAŻ) LIMFATYCZNY BOA 45 MIN. 14
7 MASAŻ MECHANICZNY – AQUAVIBRON 10 MIN. 10
8 GALWANIZACJA 15 MIN. 6
19 JONOFOREZA 15 MIN. 6
10 ELEKTROSTYMULACJA 15 MIN. 6
11 PRĄDY DIADYNAMICZNE (1 RODZAJ – 6 MIN.; 2 RODZAJE – 12 MIN.) 6-12 MIN. 6
12 PRĄDY INTERFERENCYJNE 15 MIN. 6
13 PRĄDY TENS 15 MIN. 6
14 PRĄDY TRABERTA 15 MIN. 6
15 PRĄDY KOTZA 15 MIN. 6
16 TONOLIZA 15 MIN. 7
17 ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE 4 MIN. 7
18 ULTRAFONOFOREZA 4 MIN. 7
19 LASEROTERAPIA PUNKTOWA (CENA I CZAS ZA 1 PUNKT) 10 SEKUND 6
20 LASEROTERAPIA SKANER 10 MIN. 6
21 NAŚWIETLANIE MIEJSCOWE LAMPAMI SOLLUX (PROMIENIE IR) I BIOPTRON 15 MIN. 6
22 MASAŻ WIROWY (KĄPIEL) KOŃCZYN DOLNYCH 15 MIN. 10
23 MASAŻ WIROWY (KĄPIEL) KOŃCZYN GÓRNYCH 15 MIN. 10
24 OKŁADY MASA FANGO (PARAFINA Z PYŁEM WULKANICZNYM) 15 MIN.

20 za 1 zabieg;
17 za min. 5 zabiegów

25 MASAŻ WIROWY (KĄPIEL) KOŃCZYN DOLNYCH Z OBRĘCZĄ BIODROWĄ 15 MIN. 17
26 NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI 15 MIN. 12
27 PIONIZACJA 30 MIN. 12
28 ĆWICZENIA CZYNNE W OBCIĄŻENIU 15 MIN. 6
29 ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM 15 MIN. 6
30 ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE 15 MIN. 6
31 ĆWICZENIA WSPOMAGANE 15 MIN. 6
32 INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (WG METOD KINEZYTERAPEUTYCZNYCH) 30 MIN. 35
33 INNE FORMY USPRAWNIANIA (BIEŻNIA MECHANICZNA, ROTORY I INNE) 20 MIN. 6
34 ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE 30 MIN. 6
35 KRIOTERAPIA MIEJSCOWA 3 MIN. 9
36 IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 13 MIN. 6
37 KINESIOTAPING (PLASTRY PRZECIWBÓLOWE) - 30
38 KONSULTACJA LOGOPEDY LUB NEUROLOGOPEDY 60 MIN. 80
39 KONSULTACJA PSYCHOLOGA 60 MIN. 80
40 KONSULTACJA/ZABIEG SPECJALISTYCZNY PIELĘGNIARSKI WYKONYWANY SYSTEMATYCZNIE NA ZLECENIE LEKARZA 30 MIN. 30

 

gabinet-fizjoterapii-02
gabinet-fizjoterapii-01
gabinet-fizjoterapii-03
gabinet-fizjoterapii-04
gabinet-fizjoterapii-05
gabinet-fizjoterapii-06
gabinet-fizjoterapii-07
gabinet-fizjoterapii-08
gabinet-fizjoterapii-09
gabinet-fizjoterapii-10
gabinet-fizjoterapii-11

 

Pacjent ma prawo do składania skarg / zażaleń / reklamacji dotyczących jakości usług:

 • do prezesa lub kierownika jednostki świadczącej usługi – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, tel. 502 610 662 lub 502 610 652 - osobiście, pisemnie, telefonicznie;
 • do płatnika usług zdrowotnych pisemnie pod adresem: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 75 12 533; 58 75 12 576.