proces rehabilitacji

Rehabilitacja lecznicza

Stowarzyszenie świadczy usługi rehabilitacyjne bezpłatnie w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Sztumie przy ul. Reja 12, w ramach umowy z Pomorskim Oddziałem NFZ w Gdańsku, a także odpłatnie pod tym samym adresem oraz przy ul. Zielnej 2 w Czerninie.

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu. Posiadamy certyfikat ISO 9001-2009.

Z rehabilitacji refundowanej z NFZ mogą korzystać osoby od 14 roku życia.

Nasz zespół

W ramach rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej pacjent korzysta z opieki lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej i z zabiegów medycznych.

W skład zespołu rehabilitantów wchodzi 5 fizjoterapeutów i 3 techników masażystów.

Dodatkowo w razie potrzeby zapewniamy dostęp do lekarza ortopedy, lekarza traumatologii, terapeuty zajęciowego, psychologa, dietetyka i logopedy.

Dni i godziny zabiegowe

Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30. W razie potrzeby istnieje możliwość pobrania zabiegów w późniejszych godzinach. Konsultacje lekarskie odbywają się w terminach uzgodnionych przy rejestracji.

Dni i godziny otwarcia rejestracji

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 pod adresem 82-400 Sztum, ul. Reja 12. 

Rejestracja może odbyć się telefonicznie nr tel. +48 55 277 92 34 (nr wewnętrzny 1)

Skierowanie

Skierowanie do rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej wydaje lekarz specjalista bądź - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

WAŻNE!!! Na skierowaniu musi być wskazanie zakresu rehabilitacji tzn. – ”skierowanie do rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej". Na E-SKIEROWANIU powinna znajdować się następująca VIII część kodu resortowego: 2300 - OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ. Możemy przyjąć e-skierowania wyłącznie z tym kodem.

Skierowanie jest ważne 30 dni. 

Zakres usługi

Zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych wydaje nasz lekarz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej podczas pierwszego badania. Pacjentowi przysługuje średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez okres od 15 do 30 dni zabiegowych z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

Przygotowanie do wizyty lekarskiej i zabiegów

Na pierwszej wizycie lekarskiej należy przedstawić lekarzowi następujące dokumenty (jeśli są):

 1. aktualne wyniki badań ogólnych;
 2. wyniki badań potwierdzających rozpoznanie choroby, w tym zdjęciami RTG, płyty CD;
 3. kartę wypisową ze szpitala.

Pacjent powinien wiedzieć, jakie przyjmuje na stałe leki. W razie posiadania jedynie oryginału dokumentacji i konieczności wykonania kserokopii w Stowarzyszeniu, koszt  jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 30 groszy.

Jeśli pacjent posiada legitymację emeryta/rencisty należy okazać ją w rejestracji w dniu pierwszej wizyty lekarskiej. W innym przypadku należy przedstawić dowód osobisty.

Na zabiegi prosimy każdorazowo wziąć ze sobą ręcznik kąpielowy, obuwie sportowe i wygodne ubranie np. dres.

Zabiegi rehabilitacyjne refundowane przez POW NFZ:

 • Kinezyterapia
 • Elektroterapia
 • Terapia ultradźwiękowa
 • Magnetoterapia
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Hydroterapia
 • Masaże
 • Światłolecznictwo

Ankieta satysfakcji z usług

Osoby korzystające z rehabilitacji zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji LINK DO POBRANIA.

Cennik zabiegów

CENNIK ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH CZAS ZABIEGU

CENA W ZŁOTYCH

AKTUALIZACJA 01.04.2023 r. 

1A KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY REHABILITACJI MEDYCZNEJ (Z ZABIEGAMI W NASZEJ JEDNOSTCE) - 150
1B KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY REHABILITACJI MEDYCZNEJ I INNEJ SPECJALNOŚCI             - 120
2 MASAŻ SUCHY – CAŁOŚCIOWY 45 MIN. 110
3 MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY 15 MIN. 40
4 MASAŻ SUCHY – CAŁEGO KRĘGOSŁUPA 25 MIN. 65
5 DRENAŻ (MASAŻ) LIMFATYCZNY RĘCZNY 30 MIN. 60
6 DRENAŻ (MASAŻ) LIMFATYCZNY BOA 45 MIN. BRAK
7 MASAŻ MECHANICZNY – AQUAVIBRON 1 MIN. 2
8 GALWANIZACJA 15 MIN. 12
19 JONOFOREZA 15 MIN. 12
10 ELEKTROSTYMULACJA 15 MIN. 12
11 PRĄDY DIADYNAMICZNE (1 RODZAJ – 6 MIN.; 2 RODZAJE – 12 MIN.) 6-12 MIN. 12
12 PRĄDY INTERFERENCYJNE 15 MIN. 12
13 PRĄDY TENS 15 MIN. 12
14 PRĄDY TRABERTA 15 MIN. 12
15 PRĄDY KOTZA 15 MIN. 12
16 TONOLIZA 15 MIN. 12
17 ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE 4 MIN. 12
18 ULTRAFONOFOREZA 4 MIN. 12
19 LASEROTERAPIA PUNKTOWA (CENA I CZAS ZA 1 PUNKT) 8 SEKUND 12
20 LASEROTERAPIA SKANER 10 MIN. 12
21 NAŚWIETLANIE MIEJSCOWE LAMPAMI SOLLUX (PROMIENIE IR) I BIOPTRON 15 MIN. 12
22 MASAŻ WIROWY (KĄPIEL) KOŃCZYN DOLNYCH 15 MIN. 30
23 MASAŻ WIROWY (KĄPIEL) KOŃCZYN GÓRNYCH 15 MIN. 25
24 OKŁADY MASA FANGO (PARAFINA Z PYŁEM WULKANICZNYM) 15 MIN.

25

25 MASAŻ WIROWY (KĄPIEL) KOŃCZYN DOLNYCH Z OBRĘCZĄ BIODROWĄ 15 MIN. 35
26 NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI 15 MIN. 20
27 PIONIZACJA 30 MIN. 15
28 ĆWICZENIA CZYNNE W OBCIĄŻENIU 15 MIN. 10
29 ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM 15 MIN. 10
30 ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE 15 MIN. 20
31 ĆWICZENIA WSPOMAGANE 15 MIN. 20
32 INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (WG METOD KINEZYTERAPEUTYCZNYCH) 30 MIN. 60
33 INNE FORMY USPRAWNIANIA (BIEŻNIA MECHANICZNA, ROTORY I INNE) 20 MIN. 10
34 ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE 30 MIN. 10
35 KRIOTERAPIA MIEJSCOWA 3 MIN. 15
36 IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 13 MIN. 12
37 KINESIOTAPING (PLASTRY PRZECIWBÓLOWE) - 35
38 KONSULTACJA LOGOPEDY LUB NEUROLOGOPEDY 60 MIN. 120
39 KONSULTACJA PSYCHOLOGA 60 MIN. 120
40 KONSULTACJA/ZABIEG SPECJALISTYCZNY PIELĘGNIARSKI WYKONYWANY SYSTEMATYCZNIE NA ZLECENIE LEKARZA 30 MIN. 50

 

gabinet-fizjoterapii-02
gabinet-fizjoterapii-01
gabinet-fizjoterapii-03
gabinet-fizjoterapii-04
gabinet-fizjoterapii-05
gabinet-fizjoterapii-06
gabinet-fizjoterapii-07
gabinet-fizjoterapii-08
gabinet-fizjoterapii-09
gabinet-fizjoterapii-10
gabinet-fizjoterapii-11

 

Pacjent ma prawo do składania skarg / zażaleń / reklamacji dotyczących jakości usług:

 • do prezesa lub kierownika jednostki świadczącej usługi – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, tel. 502 610 662 lub 502 610 652 - osobiście, pisemnie, telefonicznie;
 • do płatnika usług zdrowotnych pisemnie pod adresem: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 75 12 533; 58 75 12 576.