Współpraca z MGOPS w Sztumie

We współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie Stowarzyszenie "Dar Serca" realizuje 2 zadania zlecone:

  1. Dzienny Ośrodek Wsparcia - placówka oferująca opiekę dzienną dla seniorów,
  2. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - opieka świadczona przez specjalistów w miejscu zamieszkania klientów.

Dzienny Ośrodek Wsparcia

Pobyt może być realizowany na podstawie skierowania przez ośrodki pomocy społecznej.

Od lutego 2014 r. współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum, tel. 55 640 63 33, który kieruje do nas 10 osób (a od 2020 r. - 15 osób) w wieku powyżej 60 r. życia.

Nasz Dom zapewnia Państwu możliwość skorzystania z interesujących zajęć oraz różnorodnych form wsparcia. 
Dzienny Ośrodek Wsparcia to przyjazne miejsce, w którym mogą Państwo:

  • poprawić sprawność fizyczną i samopoczucie
  • spędzić czas w miłej atmosferze
  • odkrywać nowe talenty
  • realizować swoje pasje
  • nawiązywać nowe przyjaźnie
  • dzielić się radościami i troskami
  • spotkać zwykłych i niezwykłych ludzi
  • wciąż wzbogacać swoje życie.

W naszym domu oferujemy również możliwość skorzystania z gorącego posiłku.Pomagamy w transporcie do Ośrodka służbowym samochodem.

Dzienny Ośrodek Wsparcia został utworzony dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Dzienny Ośrodek Wsparcia darem serca dla potrzebujących”. Dofinansowanie tego projektu co roku wynosi do 80%.      

Regulamin DOW pobierz

Dzienny Ośrodek Wsparcia przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”

Zielna 2 - Czernin,  82-400 Sztum-Czernin, 

Biuro Sztum: 55 277 92 34 (wew. 2),   DOW Czernin : 55 245 07 23

 

wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-03
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-31
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-29
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-27
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-28
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-19
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-16
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-33
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-26
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-18
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-10
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-14
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-17
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-22
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-13
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-12
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-35
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-02
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-01
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-04
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-05
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-07
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-06
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-08
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-09
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-11
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-15
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-20
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-21
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-23
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-24
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-25
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-30
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-32
wspolpraca-z-miejsko-gminnym-osrodkiem-pomocy-spolecznej-34
 

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Usługa może być realizowana na podstawie skierowania przez ośrodki pomocy społecznej.                                                                

Od 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie powierza Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie realizację zadania w ramach organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu ich zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Do naszych specjalistów należą m. in.: psycholog, fizjoterapeuta/rehabilitant, pielęgniarka, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta, opiekun medyczny. Usługi świadczone są  codziennie od poniedziałku do niedzieli.

Usługi te są zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji publicznej, które są świadczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

Procedura przyznania świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w MGOPS w Sztumie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są dzięki 100% wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze darem serca dla potrzebujących”.