Władze Stowarzyszenia „Dar Serca”

pracownicy stowarzyszeniaStowarzyszenie to niezarobkowa organizacja społeczna powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Każde stowarzyszenie składa się z członków, którzy przynajmniej raz w roku zbierają się na zebraniu walnym, aby omawiać działalność stowarzyszenia i podejmować decyzje co do jego dalszego funkcjonowania. Władzę wykonawczą w stowarzyszeniu pełni zarząd na czele z prezesem zarządu. Organem kontrolnym stowarzyszenia jest komisja rewizyjna.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" składa się z 25 członków. Skład zarządu oraz komisji rewizyjnej jest następujący:

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Krystyna Szafrańska - prezes
  2. Anna Lewandowska - v-ce prezes
  3. Roman Niemczyk - członek
  4. Jolanta Belcarz-Dzikowska - członek
  5. Antoni Gałecki - członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Inga Murawska - przewodnicząca
  2. Zbigniew Zwolenkiewicz - członek
  3. Marian Maliszewski - członek