Wolontariat przy Stowarzyszeniu „Dar Serca”

Motto dla wolontariusza: „To co możesz uczynić, jest tylko maleńka kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.”  Albert Schweitzer

Wolontariat przy Stowarzyszeniu „Dar Serca” funkcjonuje od początku istnienia naszej organizacji i jest bezcennym wkładem w jego działalność. W ramach wolontariatu organizowane były i nadal są inicjatywy takie jak udział w opiece nad podopiecznymi, w pracach gospodarczych, zbiórki i koncerty charytatywne i inne.

Działalność Stowarzyszenia zaczęła się od wolontariatu

Początkowo niektóre osoby zaangażowane w organizację i fachowe świadczenie usług przy Stowarzyszeniu pracowały wolontaryjnie. Przez kilka miesięcy lub nawet kilka lat nie otrzymywały wynagrodzenia za swoją pracę. Kierowały się poczuciem misji i pasją do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Pragniemy nadmienić również, że członkowie Stowarzyszenia oraz Zarządu nie będący pracownikami naszej organizacji nie otrzymują wynagrodzenia za swoje zaangażowanie, traktując je jako czyn społeczny.

 Pierwsze wolontariuszki Stowarzyszenia.

Pierwsze wolontariuszki Stowarzyszenia. Od lewej: Krystyna Szafrańska – pielęgniarka, Prezes, Mariola Dziadul – pielęgniarka (obecnie kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Sztumie), Anna Lewandowska – pielęgniarka, V-ce Prezes.

Pomoc skazanych z Zakładu Karnego w Sztumie

Stowarzyszenie od 2004 r. do 2019 r. korzystało z pomocy Zakładu Karnego w pracach opiekuńczych nad podopiecznymi w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym  w Czerninie i w pracach gospodarczych na terenie placówek Stowarzyszenia w Sztumie i Czerninie. Praca osadzonych polegała głównie na pomocy w transporcie osób niepełnosprawnych, na pracach porządkowych w budynkach i w ogrodach oraz na wykonywaniu drobnych remontów. Jest to dla organizacji bardzo duża pomoc. Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Zakładem Karnym.

 mężczyzna zmywający podłogę

prace remontowe

 

 „Przyjaciel nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć." Malvina von Meysenbu

Koncerty charytatywne i festyny

W 1999 r. i następnie w od 2006 r. w Chrześcijańskim Centrum Kultury w Sztumie (kościół na Placu Wolności), na dziedzińcu Zamku w Sztumie, w sali Szpitala w Sztumie oraz w Kinie Sztumskiego Centrum Kultury organizowane były koncerty charytatywne. Odbywały się one w ramach wielu akcji, w tym: Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej „Hospicjum to też życie”, ogólnoświatowej akcji „Zagrajmy dla Hospicjum”, „Reggae Dla Hospicjów”, ogólnoświatowej akcji „Głosy dla Hospicjów”, a także na zakończenie ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Mieliśmy na nich możliwość uczestniczyć w charytatywnych koncertach zespołów muzycznych takich jak Aliem, Mikołajki, Etna, Lipali, Tymon Tymański i The Transistors, Szerwony Abodus, Majestic, Akkon, Shire, Fade Out, Kardamon, Panzerfaust, p. Jarosław Dymek w roli Elvisa Presleya i innych oraz cieszyć się występami dzieci i młodzieży ze sztumskich i okolicznych szkół. Podczas koncertów organizowane były poczęstunki, dodatkowe atrakcje jak wernisaże, spotkania z rycerzami, Pionkolandia, zabiegi kosmetyczne, badanie parametrów życiowych, a także licytacje i zbiórki pieniędzy, z których dochód przeznaczony był na dalszy rozwój usług świadczonych przez Stowarzyszenie. Akcje wspierało wiele organizacji, firm, instytucji i osób fizycznych. Uczestniczyli w nich honorowi goście i przedstawiciele władz samorządowych. Starosta Powiatu Sztumskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum obejmowali koncerty swoim patronatem. Placówki, w których odbywały się wydarzenia użyczały Stowarzyszeniu swoje sale bezpłatnie. Pracownicy SCK pomagali nam w organizacji i prowadzeniu wydarzeń. W organizację i przeprowadzenie koncertów angażowało się wielu wolontariuszy, zwłaszcza młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz pracowników wspierających nas instytucji. Kolejne koncerty miały różnorodny charakter. Wszystkie były dla Stowarzyszenia bardzo ważnymi wydarzeniami, mającymi ogromny wpływ na umacnianie się społeczności zgromadzonej przy Stowarzyszeniu „Dar Serca”, na rozwój usług przez nie świadczonych oraz na poprawę sytuacji naszych podopiecznych. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom, uczestnikom koncertów i każdej osobie wspierającej działalność Stowarzyszenia.

Tymczasowo organizacja koncertów została wstrzymana z powodu pandemii.

 koncert z muzyką rockową

koncert muzyki tradycyjnej 

koncert dzieci

występ taneczny dzieci

koncert muzyki folkowej

wręczenie kwiatów na uroczystości

„Nie ma lepszego lekarstwa dla cierpiącego, nad słowa otuchy od prawdziwego przyjaciela.” Eurypides

 

Akcja charytatywna „POLA NADZIEI” na rzecz hospicjów

W latach od 2006 do 2019 corocznie 2 razy w roku na terenie Miasta i Gminy Sztum organizowane były akcje charytatywne „Pola Nadziei”. Jest to ogólnopolska akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów zainicjowana w 1998 roku. Z ramienia Stowarzyszenia „Dar Serca” brało w niej udział wielu wolontariuszy zarówno młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych, w tym nauczycieli. Zbiórka odbywała się przy kościołach, sklepach i najczęściej uczęszczanych miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Żonkile rozdawane podczas akcji przez wolontariuszy są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy żonkile kwitną - zbieramy fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Działania w ramach „Pól Nadziei” koordynowane są przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Tymczasowo akcja na terenie Miasta i Gminy Sztum została wstrzymana z powodu pandemii.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, nauczycielom, opiekunom wolontariatu oraz kapłanom parafii za udział w zbiórce pieniędzy. Dziękujemy za hojność i wsparcie. Zebrane środki przeznaczamy na potrzeby osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, zakup sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego oraz dalszy rozwój usług świadczonych przez Stowarzyszenie.

 członkowie stowarzyszenia z balonami

wolontariusze zbierający datki

wolontariuszki zbierające datki

 

 „Nie zabiegajcie o to, by być użytecznymi dla wszystkich, ale dla tych, którzy są w waszym otoczeniu.” Teresa z Avila

Odwiedziny ze strony lokalnych środowisk

Od początku istnienia Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Dar Serca” w Czerninie odwiedzają nas dzieci z okolicznych szkół, m. in. z Zespołu Szkół w Czerninie i ze szkół podstawowych w Sztumie. Przynoszą naszym podopiecznym przygotowane wraz z nauczycielami podarunki, śpiewają, wykonują przedstawienia artystyczne, wspólnie z naszymi podopiecznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Pamiętają o nas przy różnych okazjach w ciągu roku, świętach i ważnych wydarzeniach.

Otrzymujemy również wsparcie ze strony Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie, które towarzyszy nam od początku istnienia Ośrodka w wielu ważnych momentach. M. in. KGW śpiewem przywitało naszego pierwszego podopiecznego opieki całodobowej, przygotowało poczęstunek i zaśpiewało podczas uroczystego otwarcia obiektu, a także gościło u nas ze swoim repertuarem muzycznym i poczęstunkiem podczas świąt i innych ważnych wydarzeń, wprowadzając rodzinną, serdeczną i radosną atmosferę do naszego Ośrodka.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za te wyrazy sympatii i więzi z naszymi podopiecznymi i Stowarzyszeniem. Życzymy dalszej satysfakcji z podejmowanych działań, aby radość, którą przynosicie nam, powracała do Was ze zdwojoną siłą.

 impreza świąteczna w ośrodku

 dzieci śpiewające kolendy

taneczny występ dzieci w ośrodku

teatrzyk dziecięcy

tort

koncert pieśni ludowej

 

Wolontariat w ramach realizacji projektów

Od 2018 roku do chwili obecnej w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa Stowarzyszenie realizuje usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W ramach tych projektów realizowany jest wolontariat, polegający na spotkaniach indywidualnych wolontariuszy z podopiecznymi w ich miejscu zamieszkania, bądź w przestrzeni publicznej w celu towarzyszenia w życiu codziennym uczestników i spędzenia razem wolnego czasu. Wolontariusze wraz z podopiecznymi spacerują, rozmawiają, grają w gry, oglądają filmy, pomagają w komunikacji np. między pracą a domem, wspólnie gotują itd. Forma i czas spotkań jest dowolna i uzależniona od możliwości wolontariusza oraz potrzeb podopiecznego. Wolontariuszami jest w większości młodzież, ale również osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem spotkań z podopiecznymi odbywają się warsztaty z zakresu świadczenia wolontariatu dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie realizacja tej formy wolontariatu planowana jest do końca stycznia 2023 r.

 spotkania z wolontariuszami

spotkania wolontariuszy z podopiecznymi

 

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych. Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.” Jan Paweł II

 

2007 r. – zbiórka pieniężna przy kościele pw. św. Anny w Sztumie.
2010 r. – spotkanie z wolontariuszami w Szkole Podstawowej nr 2
29.10.2010 r. - Wolontariusze Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie podczas wręczania podziękowań za pomoc w zorganizowaniu koncertu „Zagrajmy Dla Hospicjum” 8-9.10.2010 r.
30.09.2011 r. spotkanie w Starostwie Powiatowym z wolontaiuszami
2011 r. – sadzenie żonkili w ramach Akcji Pola Nadziei
04.2013 r. – spotkanie z wolontariuszami w Starostwie Powiatowym. Uczestniczyli w nim m. in. p. Anna Janowicz – koordynator wolontariatu w województwie pomorskim i Starosta Powiatu Sztumskiego – p. Wo
04.2013 r. – spotkanie z wolontariuszami w Starostwie Powiatowym. Uczestniczyli w nim m. in. p. Anna Janowicz – koordynator wolontariatu w województwie pomorskim i Starosta Powiatu Sztumskiego – p. Wo
2013 r. – wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
Wolontariusze z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie (dawny Medyk) wystąpili na uroczystym otwarciu budynku Stowarzyszenia w Sztumie przy ul. Reja 12.

 

Podziękowania od "Daru Serca"

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” składa serdeczne podziękowanie wszystkim WOLONTARIUSZOM za ich bezinteresowny udział w opiece nad podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy również wszystkim osobom pośrednio zaangażowanym w ruch wolontaryjny, a szczególnie rodzicom, nauczycielom i opiekunom WOLONTARIUSZY.

Dokładając „maleńką kroplę” swojego udziału w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi, czynicie świat piękniejszym  lepszym. 

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali” Jan Paweł II