Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia "Dar Serca"

Rok 2021 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz

Rok 2021 - bilans - pobierz

Rok 2021 - rachunek zysków i strat - pobierz

Rok 2021 - informacja dodatkowa - pobierz

Rok 2021 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - pobierz

 

Rok 2020 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz

Rok 2020 - bilans - pobierz

Rok 2020 - rachunek zysków i strat - pobierz

Rok 2020 - informacja dodatkowa - pobierz

Rok 2020 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - pobierz

 

Rok 2019 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz

Rok 2019 - bilans - pobierz

Rok 2019 - rachunek zysków i strat - pobierz

Rok 2019 - informacja dodatkowa - pobierz

 

Rok 2018 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz

Rok 2018 - bilans - pobierz

Rok 2018 - rachunek zysków i strat - pobierz

Rok 2018 - informacja dodatkowa - pobierz


Rok 2017 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz
Rok 2017 - bilans - pobierz
Rok 2017 - rachunek zysków i strat - pobierz


Rok 2016 - sprawozdanie merytoryczne (opis) - pobierz
Rok 2016 - sprawozdanie merytoryczne (druk) - pobierz
Rok 2016 - sprawozdanie finansowe - pobierz
Rok 2016 - informacje dodatkowe - pobierz
Rok 2016 - bilans - pobierz
Rok 2016 - rachunek zysków i strat - pobierz


Rok 2015 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz
Rok 2015 - sprawozdanie finansowe - pobierz
Rok 2014 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz
Rachunek zysków i strat 2014 r. - pobierz
Bilans 2014 r. - pobierz
Finanse - wprowadzenie 2014 r. - pobierz
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2014 r.- pobierz
Opis - sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. - pobierz