Współpraca z PFRON

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od 2005 r. Instytucja ta dofinansowała wiele naszych działań. Jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni za dotychczas otrzymane wsparcie i liczymy na dalszą współpracę.
Poniżej znajduje się spis dotychczasowych działań podjętych przez Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu ze strony PFRON.

2005 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał Stowarzyszeniu ze środków PFRON grant na przebudowę i adaptację budynku w Sztumie. Więcej tutaj. Zdjęcia przedstawiają widok budynku od strony jego wejścia przed i po przebudowie.

 budynek w Sztumie przed remontem

budynek w Sztumie po remoncie

2007 r.

Otrzymaliśmy z PFRON dofinansowanie dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w celu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dotacja wyniosła 374.905,76 zł. Za tą kwotę zakupiliśmy nowy sprzęt, samochód osobowo-dostawczy Renault Master oraz wyremontowaliśmy magazyn wypożyczalni. Wkład własny wynosił 16.440,00 zł. W ramach projektu sprzęt wypożyczaliśmy i dowoziliśmy osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności bezpłatnie przez 3 lata.

mężczyzna przy łóżku rehabilitacyjnym

2008 r.

Ponownie otrzymaliśmy dotację na rozwój wypożyczalni i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Była to kwota 80.778,21 zł. Wkład własny wyniósł 18.484,00 zł. Kontynuowaliśmy bezpłatne wypożyczalnie sprzętu.

W tym roku wzięliśmy również udział w programie „PARTNER III” dofinansowanym ze środków PFRON. W ramach programu świadczyliśmy rehabilitację środowiskową i dzienną dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (36 osób w ich miejscu zamieszkania i 33 osoby w siedzibie Stowarzyszenia). Dofinansowanie w ramach tego projektu wyniosło 40.000,00 zł, a wkład własny 8.589,20 zł.

2009 – 2015 r.

W 2009 r. po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 120.952,53 zł. Wkład własny wyniósł 18.840,80 zł. Dzięki temu w dalszym ciągu wypożyczalnia rozwijała się i funkcjonowała bezpłatnie.

W tym roku rozpoczęliśmy również realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków PFRON. W ramach projektu świadczyliśmy usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla młodzieży i dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Był to szeroki zakres różnorodnych zajęć, w tym: zajęcia rehabilitacyjne, nauka pływania, indywidualne usprawnianie w domu beneficjenta, ergoterapia, zajęcia fotograficzne, prace manualne, zajęcia komputerowe, muzykoterapia, sylwoterapia i wiele innych. Projekt realizowany był w latach 2009-2015. W tym okresie łącznie przyznano nam środki finansowe z PFRON w wysokości 837.144,00 zł, a objęliśmy wsparciem 160 osób.

 

Młodzież korzystająca z w/w Projektu

 dzieci w świetlicy

dzieci na zajęciach artystycznych

dzieci na koniach

chłopiec z żółtą piłką

dziewczyna rozmawiająca ze starszą panią

Grupa osób dorosłych korzystających z w/w Projektu

 starsi podopieczni przy stole

pacjenci podczas zajęć rehabilitacyjnych

pacjenci w ośrodku

2012 r.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na przebudowę i adaptację budynku w Czerninie w wysokości 400.000,00 zł. Zdjęcia przedstawiają widok budynku od strony południowej przed i po przebudowie.

budynek w Czerninie przed remontem

budynek w Czerninie po remoncie

2014 r.

Ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Powiatu Sztumskiego otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup i montaż dźwigu windowego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie. Dotacja wyniosła 68.718,00 zł, a wkład własny: 45.812,00 zł. Montaż i otwarcie nastąpiły w 2015 r.

otwarcie windy w ośrodku

2014 - 2018 r.

W 2014 r. rozpoczęliśmy realizację turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku w Czerninie. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności kierowane były do Ośrodka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, a ich udział w turnusach dofinansowany był ze środków PFRON. W ramach turnusów obejmowaliśmy opieką corocznie od kilku do kilkunastu osób.

2017 r.

W ramach projektu Zabiegi rehabilitacyjne jako forma wsparcia 12 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w powiecie sztumskim, malborskim i kwidzyńskim” w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku ze środków PFRON Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 12 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pozostałe środki finansowe w tym projekcie wyniosły 2.029,00 zł.

2019 r.

Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Sztumie Stowarzyszenie zakupiło nowy samochód Ford Transit. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000,00 zł. Koszt własny wyniósł 52.471,00 zł.

van pełen prezentów i upominków dla podopiecznych