Opieka dzienna dla seniorów

zajęcia plastyczne dla pacjentówOferujemy opiekę dzienną dla seniorów.

Opieka sprawowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Wszystkie czynności wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel: pielęgniarki, opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych i rehabilitantów.

Co obejmuje opieka dzienna?

Opieka dzienna przewiduje:

  • zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne: ćwiczenia ruchowe – zarówno grupowe, jak i indywidualne, opieka profilaktyczna pielęgniarska, ćwiczenia oddechowe, spacery, gry planszowe, biblioterapia, zajęcia kulinarne i edukacyjne
  • pomoc w pokonywaniu wszelkich barier i trudności związanych z opieką
  • wyżywienie
  • możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przeznaczonego do opieki domowej
  • opiekę całodobową w ośrodku w Czerninie
  • kontakt z lekarzem, psychologiem i prawnikiem
  • edukację zdrowotną pacjentów i ich najbliższych, przygotowanie do opieki w warunkach domowych
  • pranie odzieży

Zasady objęcia opieką dzienną

mężczyzna trzymający hełm rycerskiDo Dziennego Ośrodka Wsparcia kierowane są osoby w oparciu o ustawę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawę o pomocy społecznej oraz inne przepisy. W takim przypadku opieka jest refundowana. Z usług korzystać można także prywatnie – za odpłatnością.

Opieka jest sprawowana w oparciu o umowę cywilno-prawną między Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” a płatnikiem. W dokumencie określone są: forma udzielanego wsparcia, czas trwania opieki oraz płatność za usługi. Każdy podopieczny ośrodka ma swój indywidualny plan opieki, uwzględniający jego stan, możliwości i specyficzne potrzeby. W ośrodku panuje przyjazna atmosfera, a opieka sprawowana jest z zachowaniem wszelkich zasad współżycia.

Osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad pensjonariuszami są:

Anna Lewandowska – pielęgniarka , V-ce Prezes Stowarzyszenia, ponad 40- letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

Patrycja Nalepa – terapeuta zajęciowy, kilkuletnie doświadczenie zawodowe,

Anna Osowska – terapeuta zajęciowy, kilkuletnie doświadczenie zawodowe,

Tycjan Lukas - technik masażysta, kilkuletnie doświadczenie zawodowe,

Grzegorz Rutkowski – mgr fizjoterapii, wieloletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie fizjoterapeuty