członkowie stowarzyszenia

Organizacja „Dar Serca”

Nasza organizacja powstała w 1998 roku, w odpowiedzi na wyzwania związane z reformą systemu ochrony zdrowia, przeprowadzoną w Polsce pod koniec lat 90-tych. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Celem stowarzyszenia jest wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz osób borykających się z niepełnosprawnością.

Nasza działalność obejmuje świadczenie usług zdrowotnych pozaszpitalnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (opieka domowa paliatywna i długoterminowa) oraz prowadzenie opieki całodobowej i dziennej połączonej z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym "Dar Serca". Oferujemy także usługi rehabilitacyjne prywatne oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, a także realizujemy zadania publiczne i projekty w ramach pomocy społecznej. Ponadto prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Sztumie.

Nasz wykwalifikowany personel służy wsparciem nie tylko samym pacjentom, ale także ich najbliższym.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.