Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Zajmujemy się niesieniem pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, seniorom, a także udzielaniem wsparcia ich rodzinom. Oferujemy opiekę całodobową, dzienną, hospicyjną i długoterminową domową, rehabilitację i realizujemy liczne projekty.

Działamy głównie na terenie powiatu sztumskiego, ale również malborskiego i kwidzyńskiego, a do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji!

„Ważne jest by być przy człowieku"

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

podopieczni przed budynkiem ośrodka

Opieka całodobowa

zajęcia rekreacyjne w ogrodzie

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla seniorów

pacjenci podczas zajęć rehabilitacyjnych

Rehabilitacja

opiekunka sprawdzająca jak czuje się pacjentka

Hospicjum domowe

senior na wózku czytający dokumenty

Opieka długoterminowa domowa

seniorka rozmawiająca z opiekunką

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

mężczyzna na wózku inwalidzkim

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego