Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Sztum

W ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Sztum Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym w Sztumie od wielu lat realizuje zadania publiczne. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta i Gminy Sztum w ramach tych zadań zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, taki jak łóżka rehabilitacyjne i koncentratory tlenu, które służą naszym pacjentom w opiece domowej hospicyjnej i opiece długoterminowej domowej.

W ramach zadania publicznego pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" w czerwcu 2022 r. zakupiono 2 koncentratory tlenu oraz 2 wózki inwalidzkie dla osób objętych przez Stowarzyszenie "Dar Serca" opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 7 020,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 7 000,00 zł. Koncentratory i wózki są wypożyczane nieodpłatnie. Poniższe zdjęcia przedstawiają zakupiony sprzęt.

koncentrator-2
koncentrator
wozek
wozek-2

 

W ramach zadania publicznego pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" dnia 30.06.2021 r. zakupiono 2 koncentratory tlenu dla osób objętych przez Stowarzyszenie "Dar Serca" opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 5 400,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł. Koncentratory są wypożyczane nieodpłatnie. Poniższe zdjęcie przedstawia zakupiony sprzęt.

dwa koncentratory tlenu

W ramach zadania publicznego pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" dnia 23.06.2020 r. zakupiono 2 koncentratory tlenu dla osób objętych przez Stowarzyszenie "Dar Serca" opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 6 890,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł. Koncentratory są wypożyczane nieodpłatnie. Poniższe zdjęcie przedstawia zakupiony sprzęt.

 koncentratory tlenu z rurkami

2019 roku w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" w ramach umowy z UMiG Sztum nr RLIII.526.2.10.36.2019 zakupiliśmy 3 koncentratory tlenu EverFlo za łączną kwotę 6 443,52 zł, z czego 5 000,00 zł zostało dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Sztum. Reszta kosztów została poryta ze zbiórki publicznej "Pola Nadziei" organizowanej corocznie (2 razy w roku) na rzecz hospicjów. Zbiórka "Pola Nadziei" prowadzona jest na terenie powiatu sztumskiego przez wolontariuszy ze szkół należących do naszego powiatu.

Poniżej przedstawiamy zdjęcie jednego z zakupionych koncentratorów...

pojedynczy koncentrator tlenu

URZĘDOWI MIASTA I GMINY SZTUM SKŁADAMY SERDECZNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI ZA DŁUGOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ I LICZYMY NA DALSZE WSPÓLNE REALIZACJE.

W tym artykule nie ujęto projektów z zakresu współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, ponieważ opisane są one w innych zakładkach.