Placówka Stowarzyszenia pod adresem: Czernin, ul. Zielna 2

wolontariusze odwiedzający pacjentkę

Opieka całodobowa

starsi ludzie ćwiczący na świeżym powietrzu

Opieka dzienna

proces rehabilitacji

Rehabilitacja

Przy ul. Zielnej 2 w Czerninie mieści się druga jednostka Stowarzyszenia pod nazwą „Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy „Dar Serca”. Świadczymy w niej poniższe usługi:

  1. Opieka całodobowa dla seniorów, osób niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji,
  2. Opieka dzienna dla seniorów,
  3. Usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych Ośrodka oraz rehabilitacja prywatna.

Historia powstania Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Dar serca” w Czerninie

Ośrodek powstał w dawnym budynku przedszkola w Czerninie, który wraz z działką został przekazany Stowarzyszeniu w użyczenie przez Samorząd Miasta i Gminy Sztum. Jest to budynek trzykondygnacyjny. Duży teren wokół budynku pozwala na organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych i terapii zajęciowej w plenerze.

Remont i adaptacja budynku trwały od 2011 r. do 2020 r. Kolejne części budynku były oddawane do użytku etapowo – najpierw parter, później piętro i na końcu piwnica. Obecnie planujemy dalsze prace nad zagospodarowaniem terenu, w szczególności wybudowanie drogi przeciwpożarowej, parkingu oraz przestrzeni rekreacyjnej.

 Widok budynku od strony południowej.

Widok budynku od strony południowej

 

Budynek po byłym przedszkolu został przekazany Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w użyczenie dnia 01.03.2010 r. W 2011 roku rozpoczęły się prace budowlane w celu dostosowania obiektu do nowych potrzeb. Na koniec 2012 r. remont parteru został w całości ukończony, a piętro znajdowało się jeszcze w stanie surowym. W 2013 r. rozpoczęliśmy świadczenie pierwszych usług i z biegiem czasu poszerzaliśmy ich zakres. Najpierw była to rehabilitacja refundowana ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania zleconego, z której skorzystało 120 osób. W 2014 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontynuowaliśmy usługi rehabilitacyjne (skorzystało z nich 40 osób) oraz rozpoczęliśmy montaż dźwigu windowego. W tym samym roku zapoczątkowaliśmy współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie utworzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla 10 seniorów. Przez pierwszy rok usługa ta świadczona była w budynku Stowarzyszenia w Sztumie, a w 2015 r. przeniesiona została do obiektu w Czerninie i jest tu kontynuowana do chwili obecnej. Od maja do grudnia 2014 r. realizowaliśmy projekt pn. „ Aktywny senior darem serca dla potrzebujących” w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - ASOS. Z projektu skorzystało 30 osób, a Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo 4 stałych wolontariuszy. Dnia 29 kwietnia 2014 r. w Ośrodku w Czerninie zaczęliśmy świadczyć usługę opieki całodobowej prywatnej dla pierwszych podopiecznych. Początkowo były to krótkie pobyty, głownie mające na celu rehabilitację z pobytem całodobowym lub krótką opiekę wytchnieniową. W całym 2014 r. świadczyliśmy opiekę łącznie aż 64 osobom. Z biegiem czasu pobyty podopiecznych były coraz dłuższe. Obecnie w Ośrodku posiadamy niecałe 30 miejsc opieki całodobowej.

 Zajęcia terapeutyczne w ogrodzie w ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia.

Zajęcia terapeutyczne w ogrodzie w ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia.

Pokój 2-osobowy opieki całodobowej.

Pokój 2-osobowy opieki całodobowej

Nasza podopieczna opieki całodobowej.

Nasza podopieczna opieki całodobowej

Terapia zajęciowa.

Terapia zajęciowa.

Pierwszy etap inwestycji zakończony w 2012 roku obejmował przebudowę obiektu w około 70% oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pozostałego wyposażenia budynku. Środki finansowe na te działania pozyskaliśmy z kilku źródeł. Część z nich stanowiły środki własne Stowarzyszenia zebrane przez poprzednie lata, darowizny i wpłaty z 1-go procenta od podatników (łącznie 1.200.000 zł) oraz dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego ze środków PFRON (400.000 zł). Jednakże środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy na inwestycję nie wystarczyłyby na realizację zamierzeń. Duża część prac wykonana była bezpłatnie przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie, z którym współpracujemy od 2005 roku, a także przez lokalnych przedsiębiorców. W pracach budowlanych uczestniczyły też osoby bezrobotne, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie. Dzięki tej pomocy wykonane były prace rozbiórkowe, prace budowlane w piwnicy, prace ziemne na terenie wokół obiektu, wywóz gruzu i porządkowanie terenu oraz prace wykończeniowe malarskie. Wartość prac wykonanych w ramach wkładu własnego Stowarzyszenia, tzn. w czynie społecznym i przez osoby zatrudnione przez Stowarzyszenia „Dar Serca” - oszacowano na kwotę 700.000 zł. Całkowity koszt inwestycji na tym etapie wynosił 2.300.000 zł.

Rzut parteru.

Rzut parteru

 Rzut piętra.

Rzut piętra

 Uroczyste spotkanie w ramach projektu ASOS 2014

Uroczyste spotkanie w ramach projektu ASOS 2014

 Rehabilitacja.

Rehabilitacja.

Początkowo Stowarzyszenie planowało od 2013 r. w budynku w Czerninie rozwinąć usługę rehabilitacyjną w oparciu o współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niestety w tamtym roku nie otrzymaliśmy kontraktu z NFZ i od lipca 2013 r. przez 2 kolejne lata nie współpracowaliśmy z NFZ w zakresie rehabilitacji. W tym czasie realizowaliśmy jednak inne, wyżej wymienione projekty oraz dostosowaliśmy Ośrodek w Czerninie do opieki całodobowej i dziennej dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Okazało się, że istnieje na naszym terenie duże zapotrzebowanie na te usługi i jest ono coraz większe. Od decyzji Prezesa NFZ dot. rehabilitacji Stowarzyszenie odwołało się w Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Dzięki pozytywnemu dla nas wyrokowi sądowemu od lipca 2015 r. wróciliśmy do współpracy z NFZ w zakresie rehabilitacji dziennej ogólnoustrojowej. Z uwagi jednak na to, że przez minione 2 lata Ośrodek w Czerninie przystosowaliśmy do opieki dziennej i całodobowej, rozpoczęliśmy realizację rehabilitacji w ramach umowy z NFZ w naszej jednostce w Sztumie na ul. Reja 12, a nie w Czerninie. W Ośrodku w Czerninie posiadamy bazę rehabilitacyjną służącą naszym podopiecznym z opieki całodobowej i dziennej oraz klientom prywatnym.

Dzienny Ośrodek Wsparcia

Dzienny Ośrodek Wsparcia

Spotkanie z Bractwem Rycerzy Ziemi Sztumskiej w ramach terapii zajęciowej.

Spotkanie z Bractwem Rycerzy Ziemi Sztumskiej w ramach terapii zajęciowej

Serdeczne spotkania podopiecznych.

Serdeczne spotkania podopiecznych.

W sierpniu 2015 r. zrealizowaliśmy zakup i montaż dźwigu windowego z poziomu zerowego na piętro oraz kontynuowaliśmy prace remontowe na piętrze i w piwnicy. Powierzchnia użytkowa każdej kondygnacji wynosi ponad 500 m2.

W 2018 roku zostało oddane do użytku piętro budynku w Czerninie, co pozwoliło na zwiększenie liczby osób objętych opieką. W 2020 r. ukończony został remont piwnicy, gdzie obecnie oprócz pomieszczeń gospodarczych i magazynowych znajdują się również gabinety rehabilitacyjne do świadczenia usługi masażu i zabiegów masą fango.

Rehabilitacja.

Rehabilitacja

Okłady masą fango.

Okłady masą fango

Działaniom Stowarzyszenia w zakresie tworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Czerninie towarzyszy przychylność i szacunek ze strony środowiska lokalnego, a także wsparcie w formie prac i darowizn finansowych oraz wolontariatu. Dzięki temu Ośrodek pięknieje i rozwija się. Opieka jest na możliwie najwyższym poziomie w ramach warunków Ośrodka. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim osobom, firmom i instytucjom wspierającym nasze działania oraz jednocześnie liczymy na dalsze wsparcie i współpracę.

Nasi podopieczni wraz z pracownikami przed budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Dar Serca” w Czerninie.

Nasi podopieczni wraz z pracownikami przed budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Dar Serca” w Czerninie.