grupa ludzi prowadzących projekty

Projekty

Stowarzyszenie „Dar Serca” bierze udział w różnego rodzaju projektach. Dzięki nim nasza organizacja może pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na wiele swoich działań. Dotyczą one zarówno poszerzania oferty usług jak i remontów, przebudów, zakupu sprzętu lub pojazdów. Poniżej przedstawiamy listę organizacji z którymi najczęściej współpracujemy oraz część naszych ostatnich projektów.