Placówka Stowarzyszenia pod adresem: Sztum, ul. Reja 12

 Budynek po remoncie

Zdjęcie 03.06.2016r.

W budynku Stowarzyszenia pod adresem 82-400 Sztum, ul. Reja 12 mieszczą się:

  1. Baza dla Hospicjum Domowego - usługi bezpłatne, refundowane przez NFZ
  2. Baza dla Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej - usługi bezpłatne, refundowane przez NFZ
  3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – usługi bezpłatne, refundowane przez NFZ
  4. Poradnia Rehabilitacyjna – konsultacje lekarskie - usługi płatne
  5. Dział Fizjoterapii – rehabilitacja ambulatoryjna dla dorosłych i dzieci – usługi płatne 
  6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego  - tel. +48 55 277 92 34 (wew. 1)
  7. Biuro Stowarzyszenia "Dar Serca" - tel. +48 55 277 92 34 (wew. 2)
  8. Baza wolontariatu - tel. +48 55 277 92 34 (wew. 2)
  9. Księgowość - tel. +48 55 277 79 83

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA SIEDZIBY STOWARZYSZENIA

Niedokończony i opustoszały budynek wybudowany w latach 80. znajdujący się na terenie Szpitala w Sztumie w 2001 r. otrzymaliśmy od Rady Powiatu Malborskiego w dzierżawę (ówcześnie Sztum przynależał do powiatu malborskiego), a następnie w 2002 r. od Powiatu Sztumskiego na własność.

Znaczną ilość środków na przebudowę obiektu otrzymaliśmy od Fundacji Królestwa Niderlandów Wspierających Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – CO-OPERATING NETHERLANDS FOUNDATIONS FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE, a także od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON na podstawie umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Prace budowlane trwały od 05.2005 r. do 10.2005 r.

07.04.2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku, do którego przenieśliśmy wszystkie nasze ówczesne usługi.

 

Adaptacja, budowa i remont

Stan budynku od strony wejścia w dniu przekazania Stowarzyszeniu - wrzesień 2002 r.
Widok budynku od strony zachodniej w dniu przekazania Stowarzyszeniu - wrzesień 2002 r.
Wnętrze budynku przed przebudową.
Rozpoczęcie prac inwestycyjnych maj 2005 r. Widok od wejścia.
Rozbudowa budynku – wejście do budynku.
Poddasze - będą tu pomieszczenia administracyjne i archiwum.
Budynek po zakończeniu inwestycji w dniu otwarcia 07.04.2006  r.
Plan parteru budynku
Od lewej: Zbigniew Zwolenkiewicz – Starosta Powiatu Sztumskiego, Hans Joachim Sparr, Piotr Ostrowski, Ingo Kurth, Wojciech Kolańczyk, Krystyna Szafrańska
Starosta Powiatu Sztumskiego Zbigniew Zwolenkiewicz
pracownicy-placowki-w-sztumie-01
pracownicy-placowki-w-sztumie-02