Informacje o działalności Stowarzyszenia „Dar Serca” w Sztumie

Krystyna Szafrańska - Prezes

Krystyna Szafrańska – Prezes

 

 Anna Lewandowska - V- ce Prezes

Anna Lewandowska - V- ce Prezes

 

Misją organizacji jest:

NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, STARSZYM ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA ICH RODZINOM, A TAKŻE PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI PSYCHO-RUCHOWEJ WŚRÓD OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” powstało 31.01.1998 roku. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi usługi w dwóch jednostkach. Są to:

  1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „Dar Serca” pod adresem Sztum, ul. Reja 12 (tel. 55 277 92 34), gdzie świadczymy usługi:
    1. OPIEKA DOMOWA PALIATYWNA I DŁUGOTERMINOWA refundowana z NFZ
    2. REHABILITACJA DZIENNA refundowana z NFZ oraz prywatna
    3. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
  2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „Dar Serca” pod adresem Czernin, ul. Zielna 2, gdzie świadczymy usługi:
    1. OPIEKA CAŁODOBOWA I DZIENNA z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia (tel. +48 55 245 07 23).

Ponadto realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie (więcej w podzakładce MGOPS).

Podejmujemy się również realizacji PROJEKTÓW dofinansowanych z różnych źródeł, m. in. z budżetu państwa Polski i funduszy unijnych (więcej w zakładce PROJEKTY).

Usługi realizuje około 60-OSOBOWY ZESPÓŁ OSÓB z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym (więcej w zakładce STRUKTURA I KADRY).

Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całej Polski.

Pragniemy, aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa:

 NAJWAŻNIEJSZE JEST, ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.

 

praca-stowarzyszenia-02
praca-stowarzyszenia-01
praca-stowarzyszenia-04
praca-stowarzyszenia-03
praca-stowarzyszenia-05
praca-stowarzyszenia-06
praca-stowarzyszenia-08
praca-stowarzyszenia-07