świąteczne spotkanie z pacjentką

Opieka całodobowa

Opiekę całodobową świadczymy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” pod adresem 82-400 Czernin, ul. Zielna 2.

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „DAR SERCA” w Czerninie funkcjonuje na zasadzie domu rehabilitacyjnego i opiekuńczego dla osób dorosłych. Opieka jest odpłatna.
 2. Opieka całodobowa skierowana jest do osób ze stabilnym ogólnym stanem zdrowia, które nie wymagają intensywnego nadzoru lekarskiego, a które wymagają pomocy ze strony innych osób oraz ogólnego usprawniania w związku z problemami zdrowotnymi (choroby geriatryczne, neurologiczne, internistyczne, stany po zabiegach chirurgicznych, wady postawy itp.)
 3. Przeciwwskazaniami do korzystania z opieki całodobowej w ramach Ośrodka są: zaostrzenie się objawów choroby wymagające intensywnego nadzoru medycznego - hospitalizacji, choroby zakaźne oraz zakażenia ran.
 4. Osoba korzystająca z opieki w naszym Ośrodku ma prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej refundowanej przez NFZ, np.: lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, lekarzy specjalistów. W tym wypadku wymagane jest zarejestrowanie się do danej usługi na podstawie właściwego skierowania lub bez skierowania w przypadkach nagłych ratujących zdrowie lub życie.
 5. Przyjęcie do opieki w Ośrodku odbywa się na podstawie:
  1. oceny stanu zdrowia wydanej przez lekarza prowadzącego – lekarza rodzinnego lub innego specjalisty oraz wyników badań ogólnych krwi i moczu, a także wykluczających chorobę zakaźną lub zakażenie, np. posiew z rany - jeśli będzie taka potrzeba,
  2. umowy cywilno-prawnej pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” a osobą korzystającą z opieki lub jej opiekunem (w tym wypadku Korzystający z opieki podpisuje zgodę na objecie opieką).
 6. Opiekę świadczy zespół: pielęgniarki, opiekunki medyczne (środowiskowe), fizjoterapeuci, masażyści, terapeuci zajęciowi, logopeda, psycholog. Zapewniamy również dostęp do lekarzy specjalistów, a w razie pogorszenia stanu zdrowia wzywamy Opiekę Nocną i Świąteczną lub Pomoc Doraźną.
 7. Troszczymy się o wysoką jakość naszych usług, dlatego prosimy o wypełnienie anonimowej „Ankiety satysfakcji osoby korzystającej z opieki całodobowej i jej opiekuna”.

Do pobrania:

 1. „Regulamin świadczenia opieki całodobowej w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym „DAR SERCA”, 82-400 Sztum-Czernin, ul. Zielna 2” - pobierz
 2. Regulamin dla podopiecznych i osób odwiedzających" - pobierz
 3. Skierowanie do objęcia całodobową opieką - pobierz
 4. Skierowanie lekarza ubezpieczenie zdrowotnego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, - pobierz
 5. Ocena osoby kierowanej do opieki pielęgniarskiej długoterminowej domowej wg. Skali Barthel - pobierz
 6. Zgoda osoby korzystającej na objęcie jej opieką całodobową. - pobierz
 7. Wzór umowy z osobą korzystającą z opieki - pobierz
 8. Wzór umowy z opiekunem osoby korzystającej z opieki - pobierz
 9. Wywiad i indywidualny plan opieki - pobierz
 10. Protokół zdawczo-odbiorczy rzeczy - pobierz
 11. Cennik wszystkich usług - pobierz
 12. Karta informacyjna o pobycie w ośrodku - pobierz
 13. Ankieta dotycząca satysfakcji osoby korzystającej z opieki całodobowej i jej opiekuna - pobierz
 14. Spis dokumentów do umowy - pobierz