Współpraca z zagranicą

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” od początku swojej działalności współpracuje z organizacjami zagranicznymi. Jest to dla nas bezcenna okazja do wymiany doświadczeń. W ramach tej współpracy otrzymaliśmy również wiele darowizn rzeczowych i finansowych, co było dla nas niezwykle istotnym wsparciem.

Niemcy

Wśród krajów Europy najwięcej kontaktów Stowarzyszenie utrzymuje z Niemcami, zwłaszcza z Gminą Ritterhude oraz powiatem, do którego ona należy - Osterholz Schermbek. Podczas naszych podróży do Niemiec mogliśmy poznać wiele okolicznych organizacji i instytucji, takich jak szpitale, domy seniora, placówki opieki dziennej i inne.

Gmina Ritterhude oraz Miasto i Gmina Sztum utrzymują stosunki partnerskie od lat 90. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie w pierwszych latach swojego funkcjonowania otrzymało wiele darowizn w formie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, a także środki finansowe, dzięki którym m. in. zakupiliśmy nasz pierwszy samochód na potrzeby opieki domowej. Organizacją z Gminy Ritterhude, z którą przez 20 lat utrzymywaliśmy bliski kontakt było Sozialstation Ritterhude - jednostka świadcząca usługi zbliżone do naszych. Jej kierownikiem w tych latach był pan Hans-Joachim Sparr, który w roku 2010 otrzymał medal „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”. Nasze kontakty z Gminą Ritterhude były opisywane w gazetach niemieckich i polskich. Wraz z przyjaciółmi z Niemiec wielokrotnie składaliśmy sobie wizyty, szczególnie w ważnych dla nas wydarzeniach.

wycinek gazety
Dziennik Bałtycki 05.10.1999

przedstawiciele gminy ritterhude
09.09.2000 r. Pierwsza wizyta przedstawicieli Gminy Ritterhude w Stowarzyszeniu.
Od lewej: Hans-Joachim Sparr – kierownik Sozialstation Ritterhude, Jolanta Tuszyński – tłumacz i pielęgniarka Sozialstation Ritterhude, Manfred Semѐnderat – Przedstawiciel Urzędu Miasta Ritterhude.

uroczystość jubileuszowa
Uroczystość jubileuszowa 30-lecia współpracy między Val de Reuil (miasto we Francji) i Ritterhude oraz 25-lecia współpracy między Sztumem, a Ritterhude. Prezes Stowarzyszenia Krystyna Szafrańska dziękuje za dotychczasową współpracę Gminy Ritterhude z naszą organizacją. Drugi z prawej: burmistrz Val de Reuil – Marc-Antoine Jamet; trzecia z prawej: burmistrz Ritterhude – Susanne Geils; czwarty z prawej: burmistrz Sztumu – Leszek Tabor.

Królestwo Niderlandów (Holandia)

Stowarzyszenie otrzymało od Fundacji Królestwa Niderlandów Wspierającej Kraje Europy Środkowo-Wschodniej dofinansowanie na przebudowę budynku w Sztumie przy ul. Reja 12 w celu utworzenia siedziby naszej organizacji.

przedstawiciele z holandiiSztum, 07.04.2006 r. Otwarcie budynku Stowarzyszenia od lewej: Zbigniew Zwolenkiewicz – Starosta Powiatu Sztumskiego, Hans Joachim Sparr – kierownik Hans-Joachim Sparr, Piotr Ostrowski – tłumacz, Ingo Kurth – burmistrz Ritterhude, Ludwik Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, Krystyna Szafrańska – prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”

 

Kanada i Ukraina

W roku 1999 w Sztumie miała miejsce wymiana młodzieży Kanadyjsko-Ukraińsko-Polskiej. Młodzież wolontaryjnie uczestniczyła głównie w promocji Stowarzyszenia. Kontakty z niektórymi z nich trwają do dziś.

uczestnicy wymiany młodzieży międzynarodowejStyczeń 1999 r. Uczestnicy Wymiany Młodzieży Polsko-Kanadyjsko-Ukraińskiej w Sztumie.

Anglia

Kilkukrotnie Stowarzyszenie odwiedzili goście z Anglii związani z opieką nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

wizyta gości z anglii

3.08.2012 r. Stowarzyszenie odwiedzili Goście z Anglii. Pierwszy z lewej: pan Robert Nixon - Koordynator Międzynarodowego Programu Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - ds. Europy Centralnej i Wschodniej; trzecia z lewej: Krystyna Szafrańska – prezes Stowarzyszenia; trzecia z prawej: pani Viji Veeman – pielęgniarka z Anglii. Pozostałe osoby to pracownicy i podopieczny Stowarzyszenia.