wolontariusze i pacjenci z polski

Organizacje polskie

Współpraca z innymi organizacjami była, jest i będzie niezbędna dla działalności Stowarzyszenia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie ze strony społeczności lokalnej oraz organizacji na szczeblu ogólnopolskim. Naszymi partnerami są m. in.:

 • Samorząd Miasta i Gminy Sztum w tym również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Samorząd Powiatu Sztumskiego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie
 • Zakład Karny w Sztumie
 • Samorząd Wojewódzki
 • Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Fundacja Hospicyjna
 • jednostki ochrony zdrowia
 • szkoły i przedszkola
 • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie
 • parafie Kościoła Katolickiego
 • Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej
 • Koła Gospodyń Wiejskich
 • Krajowy Rejestr Domów Opieki
 • Krajowa Izba Domów Opieki

Nie sposób wymienić wszystkich jednostek, z którymi współpracujemy. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim samorządom, organizacjom, firmom i instytucjom, również tym niewymienionym, za wszystkie gesty dobroci oraz liczymy na dalszą współpracę.

certyfikat KIDO