Działalność Stowarzyszenia "Dar Serca" w latach 2011-2021

Dnia 01.03.2010 r. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” został przekazany w użyczenie budynek po byłym przedszkolu w Czerninie przy ul. Zielnej 2, gdzie założyliśmy Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy „Dar Serca”. Historia powstawania i rozwoju Ośrodka opisana jest TUTAJ.

Od 1998 r. do 2013 r. jednostka należąca do Stowarzyszenia świadcząca usługi zdrowotne i opiekuńcze nosiła nazwę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Pod koniec tego okresu przy Stowarzyszeniu coraz prężniej rozwijały się usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze, a także rozpoczęła się nasza działalność w nowym budynku. Z uwagi na to w 2013 roku na miejsce dotychczasowej jednostki NZOZ Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zarejestrowaliśmy 2 inne jednostki o tej samej nazwie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy „Dar Serca”, jedna pod adresem 82-400 Sztum, ul. Reja 12, a druga pod adresem 82-400 Czernin, ul. Zielna 2.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, w szczególności Pani Prezes Krystyna Szafrańska corocznie zapraszani są na wiele różnych wydarzeń i uroczystości społecznych organizowanych w środowisku lokalnym na poziomie gminy, powiatu i województwa. Stowarzyszenie również organizuje lub jest współorganizatorem takich wydarzeń. Nasza organizacja ma również zaszczyt i przyjemność spotkań z innymi instytucjami, w tym przedstawicielami organizacji zagranicznych. Każdy rok wypełniony jest wieloma ważnymi wydarzeniami. Działalność Stowarzyszenia z biegiem czasu się rozwija i zakres naszych usług zmienia się.

Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, w których braliśmy udział. Poniżej przedstawione zostały przykładowe inicjatywy, spotkania i wydarzenia, a także fragmenty naszej codziennej pracy z lat 2011-2021.

 

2011

 1. 10.09.2011 r. przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariuszy w Warszawie.

  Na zdjęciu: Główny organizator Konferencji ks. dr. Piotr Krakowiak w środku oraz od lewej Krystyna Szafrańska i Mirosława Szpalerska - przedstawicielki Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”, od prawej Jolanta Leń – kierownik NZOZ Domowa Opieka Paliatywna Brzozówka.

   

  Przedstawicielki stowarzyszenia wraz z organizatorem konferencji

   

 2. 22.10.2011 r. odbył się koncert charytatywny w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego (dawna świetlica Szpitala). Jednymi z naszych gości byli: ks. dr. Piotr Krakowiak – krajowy duszpasterz hospicjów, p. Anna Janowicz – koordynatorka wolontariatu w Województwie Pomorskim, p. Wojciech Cymerys – Starosta Powiatu Sztumskiego oraz p. Alicja Podlewska – wiceburmistrz Miasta i Gminy Sztum. Podczas wydarzenia wystąpiły przed publicznością zespoły dziecięce, odbyła się aukcja dzieł artystycznych, wystawa prac plastyczny, przedstawienie teatralne, ogłoszenie wyników konkursu literackiego i inne. Dochód ze zbiórek i aukcji przeznaczony był na dalszy rozwój działalności statutowej Stowarzyszenia.

   

  występ dzieci w trakcie koncertu charytatywnego

   

  podziękowania wraz z upominkami podczas koncertu charytatywnego

 3. Z okazji Ogólnoświatowej Akcji „Pola Nadziei” sadziliśmy żonkile na terenie przy naszym budynku, które później wolontariusze rozdawali darczyńcom przy zbiórce funduszy dla hospicjum domowego funkcjonującego przy Stowarzyszeniu.

   

  akcja sadzenia żonkili przed budynkiem ośrodka w Sztumie

   

 4. W 11.2011 r. Stowarzyszenie brało udział w powiatowej akcji pobierania krwi od potencjalnych dawców szpiku kostnego.

   

  akcja pobierania krwi od potencjalnych dawców szpiku kostnego

   

2012

 1. W weekend majowy 2012 r. z okazji Dni Ziemi Sztumskiej i biegu Solidarności odwiedzili nas Goście z Niemiec – przedstawiciel Sozialstation Ritterhude Joachim Sparr wraz z przyjacielem Norbertem Muchą.

   

  delegacja z niemieckiej fundacji Sozialstation Ritterhude w Sztumie

   

 2. Dnia 10. 05.2012 r. odbyła się Konferencja Opieki Długoterminowej w Hospicjum Pallotynów
  im. Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku, na której z okazji zbliżającego się Dnia Pielęgniarki uhonorowano wyróżnieniami przyznawanymi przez Izbę Pielęgniarek i Położnych. V-ce Prezes Stowarzyszenia Anna Lewandowska otrzymała Złoty Czepek, a pielęgniarka pracująca w Stowarzyszeniu Jolanta Czerwińska – Dyplom Uznania. W innych latach nasze pielęgniarki również otrzymywały wyróżnienia Złotego Czepka i inne nagrody. Więcej w zakładce „Rekomendacje i certyfikaty”.

   

  pielęgniarki z ośrodka po otrzymaniu nagród i dyplomów

   

 3. 3.08.2012 r. Stowarzyszenie odwiedzili Goście z Anglii. Po lewej: pan Robert Nixon - Koordynator Międzynarodowego Programu Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - ds. Europy Centralnej i Wschodniej; trzecia z prawej: pani Viji Veeman – pielęgniarka z Anglii.

   

  delegacja z Angli podczas wizyty w ośrodku w Sztumie

   

 4. 19.11.2012 r. w sali Kina Powiśle w Sztumie odbył się kolejny Koncert charytatywny w ramach ogólnoświatowej Akcji „ZAGRAJMY DLA HOSPICJÓW” i ogólnopolskiej IX Kampanii „Hospicjum to też Życie”, a także na zakończenie jesiennej zbiórki pieniędzy na potrzeby osób objętych opieką paliatywną w ramach Akcji POLA NADZIEI. Zebrane pieniądze przeznaczaliśmy na zakup sprzętu koniecznego do świadczenia opieki.

   

  występy dziecięce podczas akcji "Zagrajmy dla hospicjów"

   

2013

 1. 12.04.2013 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyło się spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami, na którym p. Anna Janowicz z Fundacji „Lubię pomagać” (na pierwszym planie zdjęcia) poprowadziła wykład pt. „Idea wolontariatu”. Organizatorami wydarzenia była Młodzieżowa Grupa Działania na czele z przewodniczącym p. Krystianem Zdziennickim, a także Stowarzyszenie „Dar Serca”. W spotkaniu uczestniczył również
  p. Starosta Wojciech Cymerys (po prawej stronie na zdjęciu).

   spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami

   

 2. Nasza organizacja została zaproszona do udziału w Pomorskim Forum Organizacji Społecznych w ramach VI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, największego wydarzenia obywatelskiego w województwie pomorskim. Kongres i Forum odbyły się dnia 11.05.2013 r. na Politechnice Gdańskiej. Uczestnikami Kongresu są aktywni obywatele naszego województwa. Po raz pierwszy mieliśmy zaszczyt zaprezentować Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” w takim gronie.

   przedstawiciele stowarzyszenia na pomorskim forum organizacji społecznych

   

 3. W czerwcu 2013 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Gdańsku. Stowarzyszenie „Dar Serca” zaprosiło na tą uroczystość gości z Niemiec i Anglii, z którymi współpracujemy. Na Konferencji przedstawiciele środowisk medycznych z Polski i zagranicy wygłaszali swoje referaty. Również p. Prezes Stowarzyszenia i zaproszeni przez nią goście podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z opieką długoterminową.

  międzynarodowa konferencja opieki długoterminowej w Gdańsku

   

  Przy okazji Konferencji przedstawiciele organizacji z Niemiec i Anglii odwiedzili Stowarzyszenie. Mieliśmy okazję pokazać naszym gościom nowopowstały Ośrodek w Czerninie oraz uczcić spotkanie w Gospodarstwie Agroturystycznym „Klimbergowice”. Każde takie spotkanie jest dla nas niezwykle cenne. Na zdjęciu od lewej:
  Irina Ignatov – pielęgniarka z Ritterhude w Niemczech, Viji Veeman – pielęgniarka z Anglii, Krystyna Szafrańska,
  Hans-Joachim Sparr – przedstawiciel Sozialstation Ritterhude, Jolanta Tuszyński – pielęgniarka w Sozialstation Ritterhude.

   

  członkowie stowarzyszenia wraz z reprezentantami fundacji zagranicznych

   

2014

 1. 13.09.2014 r. w Czerninie odbyły się Dożynki Gminne, w których wzięło udział nasze Stowarzyszenie.

  dożynki gminne w Czerninie

   

 2. 11 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego nasze pielęgniarki Anna Lewandowska i Iwona Wiśniewska odwiedziły swoich podopiecznych z życzeniami i kwiatami. Wzruszenie udzieliło się zarówno naszym podopiecznym jak i pielęgniarkom. Dziękujemy kwiaciarni „Po schodkach” na ul. Mickiewicza i Kwiaciarni „KAMELIA” na ul. Lipowej w Sztumie, za bezpłatne przekazanie kwiatów naszym podopiecznym i za życzliwość właścicieli.

   
  pielęgniarka wręczająca kwiaty swojej podopiecznej z okazji światowego dnia chorego

   

 3. W 2014 r. realizowaliśmy po raz pierwszy Program Rządowy na rzecz "Aktywności Społecznej Osób Starszych" ASOS. Program miał na celu aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach, terapii zajęciowej, aktywnościach fizycznych, spotkaniach ze specjalistami różnych dziedzin. Wzięli w nim udział mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum. Zdjęcia przedstawiają zajęcia z uczestnikami oraz uroczyste zakończenie Programu w Zajeździe „Jonatan” w Czerninie. Kolejną edycję Programu realizowaliśmy w roku 2018.

  seniorzy spędzający aktywnie czas w parku

  piknik dla seniorów w parku

   

  uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu asos

   

 4. W naszym Ośrodku w Czerninie prężnie działają usługi opieki dziennej i całodobowej. Czas podopiecznych spędzany w Ośrodku urozmaicany jest zajęciami kulturalnymi i z zakresu terapii zajęciowej, odwiedzinami wolontariuszy, rehabilitacją, spotkaniami w szerszym gronie w ogrodzie wokół budynku. Kontynuowaliśmy również opiekę nad osobami niepełnosprawnymi zarówno dziećmi jak i dorosłymi w ramach projektu dofinansowanego z PFRON.

  pielęgniarka tańcząca z pacjentem w niebieskiej koszulcepacjentka podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem piłki

   

  dzieci jadące na koniach

   

  podopieczna podczas zajęć plastycznych

   

 5. 25.10.2014 r. w Sali Kina Powiśle w Sztumie odbył się VIII KONCERT CHARYTATYWNY na rzecz Stowarzyszenia „Dar Serca”. Wystąpiły na nim dzieci i młodzież z okolicznych szkół i przedszkoli. Rycerze Ziemi Sztumskiej przygotowali przebieralnię w historyczne stroje, młodzież z Zespołu Szkół w Barlewiczkach prowadziła kawiarenkę, uczniowie z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie przygotowali loterię fantów, punkt kosmetyczny, mierzenia RR i punkt masażu, a pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia „Dar Serca” prowadzili stoisko sprzedażowe prac wykonanych przez naszych podopiecznych, punkt masażu i ćwiczeń na sprzęcie rehabilitacyjnym. Na zdjęciu od lewej: p. Barbara Małyska – opiekunka wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, p. Anna Ośko – główna księgowa Stowarzyszenia „Dar Serca”, p. Jolanta Belcarz-Dzikowska – członek Stowarzyszenia (obecnie członek Zarządu).

  członkinie stowarzyszenia podczas viii koncertu charytatywnego na rzecz stowarzyszenia "dar serca"

   

 6. Od 2014 roku co roku w Ośrodku w Czerninie Stowarzyszenie organizuje Dzień Seniora. Odwiedzają nas młodzież i dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, przedstawiciele lokalnych społeczności, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz przedstawiciele MGOPS w Sztumie.

2015

 1. W 2015 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie zamontowaliśmy osobowy dźwig windowy dofinansowany ze środków PFRON. W uroczystym otwarciu dźwigu wzięli udział przedstawiciele lokalnych instytucji, lokalnych władz samorządowych i Urzędu Marszałkowskiego.

  uroczystość otwarcia nowej windy

   

  uroczyste otwarcie nowej windy

   

 2. 17.10.2015 w Sali Kina „Powiśle” odbył się IX Koncert Charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca”. Tak jak w poprzednich latach mieliśmy możliwość podziwiać występy muzyczne i taneczne oraz uczestniczyć w wielu atrakcjach. Dochód z koncertu przeznaczony został na działalność statutową Stowarzyszenia.

   

  występ w strojach historycznych podczas ix koncertu na rzecz stowarzyszenia

   

  występ dzieci podczas ix koncertu charytatywnego na rzecz stowarzyszenia

   

 3. Wiosną i jesienią 2015 r., tak jak w poprzednich latach, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei”, w której uczestniczyło wielu wolontariuszy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni osobom zaangażowanym w przeprowadzenie akcji, a także wszystkim darczyńcom.

  młodzi wolontariusze podczas zbiórki pieniężnej

   

2016

 1. 09.09.2016 r. tak jak co roku Stowarzyszenie uczestniczyło w Dniach Ziemi Sztumskiej. Na naszym stoisku była możliwość zakupienia dzieł wykonanych przez naszych podopiecznych i zmierzenia parametrów życiowych. Na zdjęciu: goście Herta i Hermann Kreienbrink z Ritterhude w Niemczech (dwie osoby po lewej stronie), a także nasz podopieczny i pracownicy Stowarzyszenia.

   
  stoisko stowarzyszenia podczas Dni Ziemi Sztumskiej

 2. Jak w poprzednich latach jesienią 2016 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Dar Serca” odbył się Dzień Seniora. Odwiedziły nas m. in. dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. Na zdjęciu spotkanie z przedstawicielkami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. Od prawej: Natalia Walczykowska – pracownik socjalny, Sylwia Mackiewicz – Dyrektor, Anna Lewandowska – zastępca Prezesa Stowarzyszenia.

   

  dzień seniora w ośrodku

   

 3. Gościnnie odwiedzili nas podopieczni ze Środkowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie. W Ośrodku w Czerninie zorganizowany został turniej gier stolikowych.

   

  turniej gier stolikowych z udziałem podopiecznych

   

 4. 8.12.2016 r. jak co roku braliśmy udział w kiermaszu przed Świętami Bożego Narodzenia. Grupy terapii zajęciowej z całego naszego regionu sprzedawały swoje wyroby mieszkańcom Sztumu, dochód przeznaczając na swoją działalność. Wydarzenie odbywało się w budynku Starostwa Powiatu Sztumskiego.

   

  kiermasz świąteczny w ośrodku

   

 5. Niezastąpieni i wyjątkowi wolontariusze odwiedzają naszych podopiecznych każdego roku. Tak było i tym razem. Dziękujemy!

  młoda wolontariuszka odwiedzająca podopiecznego ośrodka

   

  grupa wolontariuszy odwiedzająca podopieczną ośrodka

   

2017

 1. 29.06.2017 r. Prezes Stowarzyszenia Krystyna Szafrańska wystąpiła wraz z Przedstawicielkami Fundacji Babci Aliny w radiu Malbork. Podczas rozmowy p. Prezes złożyła podziękowanie dla Fundacji za darowiznę w formie 2 łóżek rehabilitacyjnych, którą złożyli nam w 2017 r.

  prezes stowarzyszenia w radiu malbork

   

 2. W lutym 2017 r. z okazji Dnia Chorego naszych podopiecznych w Czerninie odwiedziły dzieci z lokalnych szkół. Wystąpiły dla naszych podopiecznych z repertuarem muzyczno-tanecznym.

   

  dzieci z lokalnych szkół odwiedzające podopiecznych ośrodka podczas dnia seniora

   

 3. Jak co roku w naszym Ośrodku w Czerninie tym razem 14.11.2017 r. obchodziliśmy Dzień Seniora. Z tej okazji wystąpiły dla naszych podopiecznych dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, słuchaczki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie (tzw. Medyk) wolontaryjnie świadczyły usługi, których się uczą, a także gościliśmy przedstawicieli lokalnego środowiska, m. in. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, który podarował Stowarzyszeniu bieżnię oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina, które przygotowało poczęstunek.

  burmistrz miasta i gminy Sztum podczas wizyty w ośrodku z okazji dnia seniora

   

  słuchaczki szkoły policealnej zajmujące się podopiecznymi ośrodka

   

 4. Co roku od 2014 r. w Ośrodku w Czerninie organizujemy wigilię dla naszych podopiecznych i ich rodzin. W 2017 r. Mszę Św. odprawił nasz podopieczny ks. Waldemar Maliszewski. Podczas wigilii wystąpiła dla nas ze śpiewem wolontariuszka i przyjaciółka podopiecznych pani Ewa Kołacz w towarzystwie męża pana Pawła Kołacza, który zadbał o akompaniament. Dzień wcześniej odwiedziły nas dzieci, aby wspólnie śpiewać kolędy.

   

  wigilia dla podopiecznych ośrodka i ich rodzin

   

  kolędowanie w wykonaniu wolontariuszki

   

 5. W 2017 r. Stowarzyszenie wzięło udział w kolejnym konkursie ofert na usługi zdrowotne organizowanym przez Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Otrzymaliśmy umowy na kontynuację 3 rodzajów usług, które do tej pory prowadziliśmy: opiekę paliatywno-hospicyjną domową, opiekę długoterminową domową i rehabilitację leczniczą w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowej w Sztumie. Na zdjęciach nasi rehabilitanci podczas pracy.

  masaż w wykonywany przez jednego z rehabilitantów

   

  rehabilitantka przeprowadzająca zabieg

   

  rehabilitant wykonujący specjalistyczny masaż

   

 6. Codzienne życie Ośrodka w Czerninie nadal trwa. Usługi w Ośrodku w Sztumie również są kontynuowane. Na zdjęciach kadry z terapii zajęciowej oraz z odpoczynku na świeżym powietrzu – wolontariusz Dawid Jetke idzie z podopieczną, a pod rozłożystym drzewem wypoczywają mieszkańcy Ośrodka. Nasi podopieczni również chętnie wygrzewają się promieniach słonecznych. Panie mieszkające w naszym Ośrodku lubią dbać o swój wygląd, terapeutki i opiekunki chętnie im w tym pomagają. Na zdjęciu malowanie paznokci. Na kolejnych zdjęciach: prace gospodarcze z udziałem wolontariuszy - osadzonych z Zakładu Karnego oraz strzyżenie naszej podopiecznej przez fryzjerkę.

  podopieczna ośrodka podczas zajęć plastycznych

   

  grupowe zajęcia plastyczne

   

  pracownik ośrodka na spacerze z podopieczną

   

  podopieczni wychodzący na podwórko by skorzystać z dobrej pogody

   

  malowanie paznokci w plenerze

   

  wolontariusze wykonujący prace gospodarcze przy ośrodku

   

  wizyta fryzjerki w ośrodku

   

 7. Na piętrze w budynku w Czerninie trwają prace wykończeniowe.

  malowanie ścian w budynku w Czerninie

   

  prace wykończeniowe w budynku w Czerninie

   

2018

 1. W 2018 r. odbyła się kolejna edycja projektu Aktywność Społeczna Osób Starszych ASOS. Czytaj więcej (ASOS).

  zajęcia z pierwszej pomocy podczas kolejnej odsłony projektu ASOS

   

  zajęcia plastyczne podczas kolejnej odsłony projektu ASOS

   

  wycieczka statkiem podczas projektu ASOS

   

 2. Od pana Marka Lubińskiego z Fundacji EurHope z Niemiec otrzymaliśmy darowiznę w formie drukarek i komputerów, które użytkujemy w biurze Stowarzyszenia.

  darowizna od Funduszu EurHope

   

 3. Wiosną i jesienią jak co roku organizowaliśmy Akcję Pola Nadziei, w której uczestniczyli wolontariusze z okolicznych szkół – zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

   

  wolontariusze podczas akcji pola nadziei

   

 4. W 2018 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie na piętrze trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia świadczenia usług w wyremontowanych pomieszczeniach. Na zdjęciu montaż mebli kuchennych. Do wyposażenia tej kondygnacji otrzymaliśmy w darowiźnie od firmy Szynaka Meble szafy, komodę i stoły, które również są widoczne na zdjęciu. Na kolejnej fotografii widoczna jest jedna z łazienek na piętrze gotowa do użytku. W 2018 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług na tej kondygnacji.

   

  montaż mebli otrzymanych w darowiźnie

   

  wnętrze wyremontowanej toalety

   

 5. Również i w tym roku w październiku odbył się Koncert Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia w salach Sztumskiego Kina „Powiśle”. Jak zawsze była to okazja do bezcennych spotkań. Uczestniczyliśmy w występach grup muzyczno-tanecznych oraz mieliśmy możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji. Na pierwszym zdjęciu występująca dla nas grupa Eski Floreski przy fotobudce, a na kolejnym rozmowy przy słodkim poczęstunku: nasi podopieczni, pani Dyrektor MGOPS w Sztumie – Sylwia Mackiewicz oraz pani Prezes Stowarzyszenia – Krystyna Szafrańska.

   

  grupa Eski Floreski przy fotobudce

   

  rozmowa podopiecznych wraz z pracownikami ośrodka

   

 6. W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Razem Możemy Więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”, który trwał 2 lata. W jego ramach objęliśmy opieką seniorów i osoby niepełnosprawne. Więcej na ten temat tutaj. Poniżej zdjęcia z zajęć animacyjnych i rehabilitacyjnych oraz z uroczystego zakończenia projektu zorganizowanego dla wszystkich jego uczestników na zamku w Gniewie.

  zajęcia plastyczne podczas realizacji projektu razem możemy więcej

   

  podopieczna ośrodka trzymająca bukiet kwiatów i ziół

   

  dyskoteka dla seniorów zorganizowana w ramach akcji razem możemy więcej

   

   prelekcja o wojsku dla osób starszych

   

  wspólne zajęcia w ramach projektu razem możemy więcej

   

  podopieczni ośrodka przebrani w różne stroje

   

  zamek w Gniewnie

   

  zajęcia rehabilitacyjne z piłkami

   

  ćwiczenia rehabilitacyjne z wykorzystaniem bieżni

   

  wycieczka po zamku w Gnieźnie

   

  zdjęcie pamiątkowe na zamku w Gnieźnie

   

2019

 1. W tym roku również kontynuowaliśmy zbiórki pieniężne w ramach akcji Pola Nadziei, w którą zaangażowani byli wolontariusze.

   

  zbiórka pieniężna podczas kolejnej edycji akcji pola nadziei

   

 2. W 2019 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w Ogólnopolskiej Akcji Zryw Wolnych Serc promującej życie bez uzależnień. Na zdjęciu nasi podopieczni zgromadzeni przed budynkiem Stowarzyszenia w Czerninie.

  podopieczni podczas akcji zryw wolnych serc

   

 3. 5.10.2019 r. w naszym Ośrodku w Czerninie z okazji 21 rocznicy działalności Stowarzyszenia uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Zbigniewa Bieleckiego i ks. Waldemara Maliszewskiego oraz gościliśmy mieszkańców Czernina, pana Zdzisława Stefańskiego – sołtysa Czernina, a także Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina, które przygotowało poczęstunek oraz przedstawiło swój repertuar muzyczny.

   

  uroczystość z okazji 21 rocznicy działalności stowarzyszenia

   

 4. Jesienią z okazji Dni Ziemi Sztumskiej przedstawicielki Stowarzyszenia reprezentowały je w przemarszu organizacji i środowisk sztumskich po mieście Sztum.

   

  przemarsz organizacji podczas dni ziemi sztumskiej

   

 

2020

 1. W marcu 2020 w Polsce szybko rozszerzyła się światowa epidemia koronawirusa. Stowarzyszenie musiało ograniczyć świadczenie niektórych swoich usług, dostosować się do obostrzeń sanitarnych oraz zrezygnować z wydarzeń i akcji charytatywnych. Staraliśmy się jednak w miarę możliwości zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą pomoc i trwałość opieki. Na zdjęciach nasi pracownicy: pani Patrycja Nalepa – terapeutka zajęciowa, asystent osoby niepełnosprawnej, koordynator Dziennego Ośrodka Wsparcia i wolontariatu oraz fizjoterapeutka Małgorzata Gręda i masażysta Tycjan Lukas w budynku Stowarzyszenia w Sztumie.

  terapeutka zajęciowa Patrycja Nalepa

   

  fizjoterapeutka Małgorzata Gręda i masażysta Tycjan Lukas

   

 2. Przez początkowe miesiące uzyskanie środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej było znacznie utrudnione z powodu bardzo wysokich cen oraz niewystarczającej ilości produktów na rynku. W tym czasie otrzymywaliśmy pomoc ze strony różnych instytucji. Były to:

   

  •   Starostwo Powiatowe – w osobistej wizycie przybyła do naszej siedziby pani Starosta Sylwia Celmer przekazując Stowarzyszeniu środki dezynfekcyjne i maseczki uszyte przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie;

    

  • Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wizytę złożył nam jego kierownik – pan
   Jan Wieczorek oraz Koła Gospodyń Wiejskich reprezentowane przez panią Anetę Reichert – pełnomocnika KGW. Te instytucje przekazały Stowarzyszeniu maseczki ochronne uszyte przez Koła Gospodyń Wiejskich;

    

   wizyta kierownika biura ARiMR oraz reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich

    

  • Zakład Karny w Sztumie – Funkcjonariusze i Pracownicy ZK dokonali zbiórki pieniężnej i wraz z rzeźbą wykonaną przez osadzonych przekazali darowiznę Stowarzyszeniu. Z darami przybyli do naszego Ośrodka
   pani szer. Bożena Krokosińska oraz pan mjr Kamil Dobrzyński.

    

   zbiórka pieniężna w wykonaniu zakładu karnego w Sztumie

    

 3. W 2020 r. przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie powstała kapliczka z figurą
  Matki Bożej. Inicjatorem i fundatorem jej budowy był ojciec naszej podopiecznej ośrodka całodobowego, a później również nasz pacjent opieki domowej – ś. p. pan Jan Lemkowski, który czuł się mocno związany z naszym Stowarzyszeniem. Kapliczkę poświęcił w grudniu 2020 r. ks. Waldemar Maliszewski. Poniżej na zdjęciu p. Lemkowski z córką Brygidą w naszym Ośrodku. Na drugim zdjęciu ks. Maliszewski, p. Zdzisław Spiżewski – przedstawiciel firmy budowlanej, która wybudowała kapliczkę oraz kierownictwo i pracownicy Stowarzyszenia w dniu poświęcenia kapliczki.

   

  fundator kapliczki wraz z córką

   

  uroczyste otwarcie kapliczki

   

 4. W ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia nasi podopieczni nie mogli tymczasowo gromadzić się w Ośrodku w Czerninie. Odwiedzaliśmy ich jednak w domach. Terapeutki przywoziły im gry i obiady, a w święta podarunki. Na zdjęciu podopieczny DOW i terapeutka zajęciowa Anna Osowska.

  podopieczny ośrodka wraz z terapeutką podczas pandemii

   

 5. Od początku 2020 r. regularnie posługuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie
  ks. Waldemar Maliszewski. Co tydzień celebruje dla naszych podopiecznych Mszę Świętą, wspomaga duchowo naszych podopiecznych i pracowników, spowiada i sprawuje okolicznościowe obrzędy. Ks. Maliszewski kilka lat wcześniej był naszym podopiecznym opieki całodobowej i korzystał z intensywnej rehabilitacji. Z tego powodu, jak sam mówi, czuje się serdecznie związany z naszym Stowarzyszeniem i chętnie odwiedza nasz Ośrodek.

  ksiądz wraz z podopiecznymi ośrodka

   

2021

 1. W tym roku rozpoczęliśmy świadczenie nowej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku w Czerninie w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach piwnicznych. Jest to zabieg polegający na rozgrzewających okładach wysokozmineralizowaną masą pochodzenia wulkanicznego o nazwie Fango.

  wyremontowana piwnica

   

  przygotowany okład rozgrzewający z masy wulkanicznej fango

   

  procesy rehabilitacyjne z użyciem okładów

   

 2. Przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. W jego ramach świadczymy usługi dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Więcej na ten temat w zakładce „Siła Współpracy”. W maju 2021 r. - po przerwie związanej ze wzmożonym zagrożeniem pandemicznym - spotkania w ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia wróciły do budynku w Czerninie.

  spacer na pomoście

   

  zajęcia z szydełkowania

   

  podopieczny ośrodka z kolorowymi balonami

   

 3. W Ośrodku w Czerninie przeżyliśmy Wielkanoc wspólnie modląc się, śpiewając pieśni i święcąc pokarmy.

   

  wielkanocne śniadanie w ośrodku

   

 4. Po raz pierwszy w wyremontowanej piwnicy zorganizowane zostało zebranie walne członków Stowarzyszenia.

   

  zebranie członków stowarzyszenia w wyremontowanej piwnicy