Historia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" w latach 1998 – 2010

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” powstało 31 stycznia 1998 roku.

Impulsem do utworzenia organizacji była niewystarczająca opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz niepełnosprawnymi w Polsce i środowisku lokalnym. Potrzebujących było coraz więcej. Misją naszej organizacji stało się niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia tym osobom.

Terenem naszego działania był początkowo powiat sztumski, a wkrótce również powiaty sąsiednie - malborski i kwidzyński. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową realizującą takie zadania na tym terenie.

Pierwszymi członkami Stowarzyszenia byli głównie pracownicy Szpitala w Sztumie - pielęgniarki, położne, lekarze, a także radni, redaktorzy prasy lokalnej, księża parafii rzymsko-katolickich, nauczyciele i młodzież. Liderem wszystkich działań była Krystyna Szafrańska – pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, która od początku istnienia Stowarzyszenia pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Członkowie Stowarzyszenia „DAR SERCA”

Członkowie Stowarzyszenia „DAR SERCA” przed przyszłą siedzibą w Sztumie na ul. Reja 12 będącą w trakcie remontu i adaptacji - lipiec 2005 r. Od lewej: Inga Murawska, śp. ks. Antoni Kurowski, Zygmunt Smoliński, Jan Ziarko, Alicja Klewicz, Gertruda Smolińska, Janina Redlin, Anna Lewandowska, Anna Mazurkiewicz, Elżbieta Gałka, Elżbieta Wlazło, Krystyna Szafrańska.

 

Zaczynaliśmy bez żadnych środków finansowych, ani zaplecza materialnego. Mieliśmy jedynie determinację w działaniu. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia było niewielkie pomieszczenie wynajmowane na terenie Szpitala w Sztumie. Działalność naszej organizacji od początku jej istnienia wiązała się z pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł. Były to m. in. wsparcie finansowe, dofinansowanie w ramach projektów oraz darowizny ze strony okolicznych firm, władz samorządowych, organizacji polskich i zagranicznych oraz ze strony społeczności lokalnej. Z końcem 1998 r. rozpoczęliśmy także pozyskiwanie środków finansowych z ubezpieczenia zdrowotnego. Początkowo osoby zaangażowane w organizację i świadczenie usług pracowały wolontaryjnie.

 Pierwsze wolontariuszki Stowarzyszenia

Pierwsze wolontariuszki Stowarzyszenia. Od lewej: Krystyna Szafrańska, Mariola Dziadul, Anna Lewandowska.

 

Pierwszą usługą wdrożoną przez Stowarzyszenie była bezpłatna opieka paliatywno–hospicyjna domowa. W kolejnych latach rozszerzyliśmy nasze działania pod względem rodzajów świadczonych usług oraz terenu działalności. Usługami przez nas świadczonymi były:

  • Usługi pielęgniarki środowiskowo–rodzinnej (od 1999 r. do 2004 r.)
  • Opieka paliatywna i hospicyjna domowa (od 1998 r.)
  • Rehabilitacja domowa (od 2004 r.)
  • Usługi pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej (od 2003 r.)
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (od 2008 r.)
  • Rehabilitacja ambulatoryjna (od 2010 r.)
  • Realizacja licznych projektów na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
  • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (istnieje od początku naszej działalności. Rozwinięcie tej usługi było możliwe dzięki darowiznom głównie z Niemiec i dofinansowaniu z PFRON).

Każdego roku zwiększa się liczba osób korzystających z naszych usług.

 Anna Lewandowska w domu chorego

Anna Lewandowska w domu chorego

Główne wejście do siedziby Stowarzyszenia 

Główne wejście do siedziby Stowarzyszenia - kwiecień 2006

 

Od 1999 r. współpracujemy z organizacjami, samorządami i mieszkańcami z Niemiec (w tym szczególnie z Gminą Ritterhude) i Kanady, a w późniejszych latach także z Anglii, od których otrzymaliśmy wiele darowizn materialnych i finansowych. Mamy także możliwość wymiany wielu doświadczeń.

Uczestnicy Wymiany Młodzieży Polsko-Kanadyjsko-Ukraińskiej w Sztumie 

Styczeń 1999 r. Uczestnicy Wymiany Młodzieży Polsko-Kanadyjsko-Ukraińskiej w Sztumie.

informacja w gazecie o stowarzyszeniu 

Artykuł w gazecie Dziennik Bałtycki z 1999 r. dot. przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia z rąk Burmistrza Ritterhude w Niemczech. Za tą darowiznę zakupiliśmy pierwszy samochód służący dojazdom pielęgniarek do pacjentów opieki domowej.

zespół wyjazdowy opieki paliatywnej 

Anna Lewandowska, Lucyna Farysej, Ryszard Zdziebłowski – przed wyjazdem do chorych. Samochód zakupiony za środki finansowe zebrane i przekazane przez Pana Ingo Kurth – burmistrza miasta Ritterhude.

Wizyta członka Lions Club z Ritterhude 

Październik 2000 rok. Wizyta członka Lions Club z Ritterhude (Niemcy) - Dr. Peter Caselitz (w centrum). Od lewej: Krystyna Szafrańska – wówczas kierownik Działu Opieki Długoterminowej Szpitala w Sztumie i prezes Stowarzyszenia, śp. Jan Malanowski - Dyrektor SP ZOZ w Sztumie, śp. Agnieszka Lubowiecka i Zbigniew Zwolenkiewicz – wówczas zastępca Burmistrza MiG Sztum.

Sprzęt rehabilitacyjny z Ritterhude w domu naszej podopiecznej 

Rok 1999. Sprzęt rehabilitacyjny z Ritterhude w domu naszej podopiecznej. Na zdjęciu fizjoterapeuta Andrzej Cackowski i pielęgniarka Zuzanna Kuc- Bębenek.

 Pierwsza wizyta naszej delegacji w Sozialstaion Ritterhud

Czerwiec 2000 rok. Pierwsza wizyta naszej delegacji w Sozialstaion Ritterhude (Niemcy). Od tego roku nawiązujemy bardzo istotną dla nas współpracę z tą instytucją. Od lewej: Bogumiła Grabowska, Jolanta Tuszyński – pielęgniarka Sozialstation,
Hans-Joachim Sparr – kierownik Sozialstation, Krystyna Szafrańska.

pierwsza baza Stowarzyszenia 

Rok 2004 – pierwsza baza Stowarzyszenia. Fizjoterapeuci zapoznają się z pierwszym nowym sprzętem zakupionym ze środków PFRON.

 

W 2002 r. samorząd Powiatu Sztumskiego przekazał Stowarzyszeniu nieodpłatnie (w użyczenie, następnie na własność) budynek w stanie surowym, znajdujący się na terenie Szpitala w Sztumie ul. Reja 12. Na cele remontu i adaptacji tego obiektu otrzymaliśmy grant od Fundacji Królestwa Niderlandów oraz dofinansowanie ze środków PFRON, przyznane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Prace inwestycyjne trwały w latach 2005-2006. Uroczyste otwarcie budynku odbyło się dnia 07.04.2006 r. Zorganizowaliśmy w nim Poradnię Rehabilitacyjną i Poradnię Opieki Paliatywnej. W 2006 r. Rada Powiatu Sztumskiego przekazała Stowarzyszeniu dodatkowo terenu wokół budynku.

Budynek przed remontem

budynek po remoncie

Budynek przed remontem – 5.05.2005 r. oraz budynek po remoncie - 25.10.2005 r.

uroczyste otwarcie budynku 

W uroczystym otwarciu budynku uczestniczyły władze samorządowe oraz honorowi goście: od lewej – Zbigniew Zwolenkiewicz Starosta Powiatu Sztumskiego, Hans Joachim sprarr Kierownik Sozialstation Ritterhude, Piotr tłumacz, Ingo Kurth Ritterhude, Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, Krystyna Szafrańska.

przecięcie wstęgi

uroczystość z okazji otwarcia 

Zdjęcia z uroczystego otwarcia budynku.

 

W październiku 2007 r. po raz pierwszy organizujemy koncert charytatywny na rzecz osób nieuleczalnie chorych, włączając się tym samym w ogólnoświatowa Akcję „ZAGRAJMY DLA HOSPICJÓW” i ogólnopolska Kampanię „Hospicjum to też Życie”. Rozpoczynamy owocną długofalową współpracę z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku. Następnie koncerty organizujemy każdego roku.

Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej 

Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku na inauguracyjnym Koncercie charytatywnym, z nauczycielką
Joanną Brożyńska (pierwsza z lewej).

Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy Zespołu Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza 

Październik 2010 r. Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy Zespołu Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza, po wręczeniu podziękowań za pomoc w organizacji koncertu.

 

Od początku naszej działalności realizujemy szereg projektów na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dofinansowanych z różnych źródeł (PFRON, PCPR, Urząd Miasta i Gminy Sztum, Samorząd Województwa Pomorskiego – więcej w zakładce Projekty).

podopieczni wraz z opiekunami przy indiańskim namiocie 

Lipiec 2009 r. Jedni z naszych pierwszych podopiecznych objętych opieką w ramach wsparcia finansowego ze środków PFRON wraz z opiekunami.

 

Na koniec 2010 r. Stowarzyszenie liczy 16 członków zwyczajnych i 4 honorowych oraz zatrudnia 36 osób na stanowiskach: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, masażysty, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, psychologa i innych.

Jesteśmy organizacją liczącą się w naszym środowisku, czego wyrazem są liczne wyróżnienia: listy gratulacyjne, rekomendacje, opinie osób korzystających z usług (ankiety) oraz podziękowania.
Dużym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia było uhonorowanie prezes i v -ce prezes odznaczeniami w tym Srebrnego Krzyża Zasługi i Medalu „ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SZTUMSKIEJ”. Więcej na ten temat w zakładce Rekomendacje i certyfikaty.

Odbieranie wyróżnień przez Krystynę Szafrańską 

2007 rok, Sztum. Odbieranie przez Krystynę Szafrańską Srebrnego Krzyża Zasługi z rąk Wojewody Piotra Karczewskiego.

 

W marcu 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało od Miasta i Gminy Sztum w ramach użyczenia budynek po byłym przedszkolu w Czerninie przy ul. Zielnej 2. Dzięki tej inwestycji w kolejnych latach rozwinęliśmy opiekę dzienną, a także wdrożyliśmy nową usługę - opiekę całodobową dla seniorów i osób długotrwale niepełnosprawnych.

Budynek zaadoptowany w Czerninie

Budynek zaadoptowany w Czerninie 

Budynek w Czerninie przed przebudową 2010 r.

 

Na utworzenie i rozwój naszej działalności ogromny wpływ wywarło wiele wspaniałych osób oraz organizacji w Polsce i poza jej granicami. Byli to w szczególności: Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, śp. ks. Eugeniusz Dudkiewicz, ks. dr Piotr Krakowiak, lek. med. Wiesława Pokropska, lek. med. Mirosław Batko, mgr Elżbieta Szwałkiewicz i inne osoby.

Działalność naszą wspierało również wiele innych osób i organizacji, takich jak:

Zbigniew Zwolenkiewicz - Starosta Powiatu Sztumskiego w (latach 2003 – 2007) oraz współzałożyciel i członek naszego Stowarzyszenia

Ryszard Zdziebłowski - pierwszy Starosta Sztumski (od 2002 do 2003 r.)

Piotr Stec - Starosta Sztumski od 2007 do 2010 r., Członek Honorowy Stowarzyszenia

Zygmunt Smoliński – radny, v-ce Starosta Sztumski, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia

Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Członek Honorowy Stowarzyszenia,

Alicja Podlewska -zastępca Burmistrza MiG Sztum

Ingo Kurth, Giselhe Klinger oraz Susanne Geils – kolejni Burmistrzowie Gminy Ritterhde

Wojciech Handke – wówczas dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, obecnie dyrektor Zespołu Szkól Katolickich im. Jana Pawła II w Malborku

Marek Dobrowolski - prawnik 

Maria Król – sekretarz Starostwa Powiatowego w Sztumie

Mirosław Peć - wówczas główny specjalista ds. ochrony zdrowia przy Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia , Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sztumie

Arkadiusz Dzikowski – radny Rady Miejskiej Sztum 

Józef Zdziennicki- radny Rady Miejskiej Sztum 

Tadeusz Buber - Bubrowiecki – dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie 

Andrzej Górka - Zakład Karny w Sztumie

Hans Joachim Sparr – kierownik Sozialstation Ritterhude

Jolanta Tuszyński – pielegniarka Sozialstation Ritterhude (pochodzi z Gdańska)

Aleksandra Modlińska – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

Mirosława Szpalerska - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, radna Rady Miejskiej Sztum i członek Stowarzyszenia,

Gerard Zajdowski - były Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej Ziemi Sztumsko -Dzierzgońskiej – dzięki niemu w początkach naszej działalności otrzymaliśmy dary rzeczowe z Powiatu Rottenburg - Wümme z Niemiec

Lech Chętnik - Prezes Banku Spółdzielczego w Sztumie, jeden z pierwszych darczyńców, 

Jolanta Belcarz-Dzikowska – marketing Banku Spółdzielczym w Sztumie,

Bogumiła Grabowska – lekarz, ordynator oddziału rehabilitacji, Członek Honorowy Stowarzyszenia, związana ze Stowarzyszeniem od początku jego działalności, 

Wacław Bielecki – dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie, Członek Honorowy Stowarzyszenia

Irena Samson - pielęgniarka, konsultant wojewódzki w dziedzinie opieki długoterminowej,

Ewa Danielewicz – instruktor Wojewódzkiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Konsultowała nasz pierwszy projekt wysłany do Fundacji Królestwa Niderlandów 

oraz wiele innych osób. Większość z nich nadal wspiera naszą działalność.

Więcej w zakładce Współpraca.

Ciąg dalszy historii znajduje się w kolejnej zakładce.