Opieka Hospicyjna

slajd1

HOSPICJUM DOMOWE
(opieka paliatywna i hospicyjna) - NFZ

Rejestracja do opieki możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00, pod adresem: 82 - 400 Sztum, ul. Reja 12; tel. 55 277 92 34.
Należy dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z informacją o wypisie ze szpitala i wynikami ostatnich badań.

 
1. Opiekę realizujemy bezpłatnie na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

2. Osoby korzystające z opieki, to chorzy na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, po zakończonym procesie diagnozowania i leczenia.
3. Do opieki przyjmujemy osoby dorosłe, chore głównie na choroby nowotworowe /C00-D48/ oraz na inne choroby, jak:

- następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego /G 09/
- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy /G 10-13/
- kardiomiopatie-w okresie schyłkowym /I 42-43/
- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej /I 96/
- owrzodzenia odleżynowe /L 89/

4. Zespół Hospicjum Domowego stanowią: lekarz, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog. 
5. Pierwsza wizyta Zespołu Hospicjum Domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną/opiekunem.
6. Wywiad lekarski stanowi podstawę do ostatecznej kwalifikacji chorego do opieki.
7. Ocena opieki odbywa się w oparciu o „Ankietę satysfakcji osoby korzystającej z opieki i jej rodziny”

8. „KOSZYK USŁUG” w opiece paliatywnej i hospicyjnej:

1) pomoc w łagodzeniu objawów choroby, np.: zapobieganie i uśmierzanie bólu, objawów ze strony układu pokarmowego, braku apetytu, zmianom na skórze, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
2) wspieranie psychiczne i edukacja rodziny chorego,
3) pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy,
4) pomoc psychologa,
5) kierowanie na badania w przypadku zaostrzenia objawów choroby, z powodu której chory został zakwalifikowany do opiek,
6) zapobieganie powikłaniom spowodowanym długotrwałym leżeniem w łóżku przez pomoc w uruchamianiu chorego, profilaktyce przeciwodleżynowej,
7) współpraca z podstawową opieką zdrowotną oraz opiekunem społecznym.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” pioniersko rozpoczęło te usługi w dla mieszkańców powiatu sztumskiego w 2000 r. i realizuje do chwili obecnej, we współpracy z lekarzami rodzinnymi oraz pielęgniarkami i położnymi środowiskowo-rodzinnymi. Z naszych usług korzystają również mieszkańcy przyległych terenów powiatu kwidzyńskiego i malborskiego.
Do naszej opieki kierowane są osoby na podstawie skierowania lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów oddziałów szpitalnych i poradni.

Zależy nam na wysokiej jakości usług dlatego prosimy o wypełnienie ankiety i dzielenie się z nami uwagami na temat opieki.

Materiały do pobrania:

- Ankieta satysfakcji Pacjenta i Jego Rodziny - pobierz.

INFORMACJA DLA PACJENTA OBJĘTEGO OPIEKĄ HOSPICJUM DOMOWEGO

Świadczenia opieki zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWEGO realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent również korzysta z usług zdrowotnych innych jednostek opieki zdrowotnej, w tym z pomocy doraźnej w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zespół hospicjum domowego świadczy następującą opiekę:

  1. Opiekę lekarską i pielęgniarską;

  2. Opiekę fizjoterapeuty i psychologa – w zależności od potrzeb chorego i na zlecenie lekarza zespołu hospicjum domowego;

  3. Całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do lekarza i pielęgniarki hospicjum domowego.

W ramach opieki zapewniamy:

1. Leczenie bólu i leczenie innych objawów chorobowych;

2. Zapobieganie powikłaniom;

3. Badania zlecone przez lekarza;

4. Bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznych, takiego jak: koncentrator tlenu, ssak elektryczny, inhalator, glukometr, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, pompa infuzyjna, kule, laska, balkonik, chodzik, wózek inwalidzki.

Pacjent ma prawo do składania skarg / zażaleń/ /reklamacji dotyczących jakości usług:

  1. do prezesa lub kierownika jednostki świadczącej usługi – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, tel. 502 610 662 lub 502 610 652 - osobiście, pisemnie, telefonicznie;

  2. do płatnika usług zdrowotnych pisemnie pod adresem: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 75 12 533; 58 75 12 576.

Powyższą informację sporządzono w oparciu o warunki realizacji umowy z płatnikiem usług zdrowotnych.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” prosi Pacjenta i jego Opiekuna o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej satysfakcji z jakości opieki, którą dostarczy pielęgniarka.

Ankietę można wypełniać także poprzez Interent i dostępna jest w poniższym linku:  https://www.survio.com/survey/d/O7L3C8T7R2C4T4N4I

NUMERY ALARMOWE: Pogotowie rat. - 999; Policja - 997; Straż pożarna – 998.