WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

  • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
  • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
  • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
  • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Zakup nowych koncentratorów tlenu

W ramach zadania publicznego pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" dnia 23.06.2020 r. zakupiono 2 koncentratory tlenu dla osób objętych przez Stowarzyszenie "Dar Serca" opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 6 890,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł. Koncentratory będą wypożyczane nieodpłatnie.

Zdjęcia: Agnieszka Szafrańska

Sztum, 30.06.2020 r.

Badania na koronawirusa w Stowarzyszeniu

W maju 2020 r. wszyscy pensjonariusze Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego "Dar Serca" w Czerninie (29 osób), oraz pracownicy Stowarzyszenia "Dar Serca" (52 osoby) zostali przebadani na obecność wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa). Wszystkie przebadane osoby otrzymały wynik ujemny, co oznacza, że nikt w trakcie przeprowadzania badania i wcześniej nie był zarażony. Badania zostały zlecone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku i przeprowadzono je przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Próbki do badań w Ośrodkach Stowarzyszenia pobierali pracownicy WSSE w Gdańsku i żołnierze z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Gdynia-Witomino. Poniższe zdjęcia przedstawiają dwóch żołnierzy i p. Agnieszkę Kamienik - terapeutkę pracującą w Stowarzyszeniu - w trakcie badania.

Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów w związku z badaniami. Dziękujemy Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym i żołnierzom za ich zorganizowanie, przeprowadzenie i sfinansowanie.

Zdjęcia: Krystyna Szafrańska

Sztum, 04.06.2020 r.

Darowizny od Zakładu Karnego w Sztumie

Wśród Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Sztumie zainicjowano zbiórkę pieniężną w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Zebraną kwotę dnia 22.05.2020 r. przekazano Stowarzyszeniu „Dar Serca”. Przeznaczyliśmy ją w całości na zakup dozowników i żeli do dezynfekcji rąk. Wraz z powyższą darowizną otrzymaliśmy także podarunek w postaci rzeźby wykonanej w  drewnie przez Osadzonych Zakładu Karnego w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Pana por. Sławomira Sidorowicza. Z  darami przybyli do siedziby Stowarzyszenia Funkcjonariusze Pani szer. Bożena Krokosińska oraz Pan mjr Kamil Dobrzyński.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, wszystkie gesty dobroci i pamięć niezmiennie od wielu lat okazywane Stowarzyszeniu ze strony Zakładu Karnego w Sztumie. Powodują one w nas poczucie więzi ze środowiskiem sztumskim oraz przynoszą radość z dowartościowania i wdzięczności za prowadzoną przez nas działalność.

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Zakładu Karnego w Sztumie składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy, a Osadzonym życzymy dalszej weny twórczej, siły i chęci do kreowania nowych dzieł, oraz by wykonywana przez nich praca przyczyniała się do ich pomyślnego rozwoju osobistego. 

Zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński, Agnieszka Szafrańska

Sztum, 25.05.2020 r.

Wśród Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Sztumie zainicjowano zbiórkę pieniężną w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. W jej efekcie dnia 22.05.2020 r. Stowarzyszenie „Dar Serca” otrzymało od Zakładu Karnego darowiznę pieniężną w wysokości 300 zł. Kwotę przeznaczyliśmy w całości na zakup dozowników i żeli do dezynfekcji rąk. Wraz z powyższą darowizną otrzymaliśmy także podarunek w postaci rzeźby wykonanej w drewnie przez Osadzonych Zakładu Karnego w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Pana por. Sławomira Sidorowicza.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, wszystkie gesty dobroci i pamięć niezmiennie od wielu lat okazywane Stowarzyszeniu ze strony Zakładu Karnego w Sztumie. Powodują one w nas poczucie więzi ze środowiskiem sztumskim oraz przynoszą radość z dowartościowania i wdzięczności za prowadzoną przez nas działalność.

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Zakładu Karnego w Sztumie składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy, a Osadzonym życzymy dalszej weny twórczej, siły i chęci do kreowania nowych dzieł, oraz by wykonywana przez nich praca przyczyniała się do ich pomyślnego rozwoju osobistego.

Darowizny od Starostwa i Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dnia 29.05.2020 r. do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" przybyli Goście z darami. Gościliśmy Starostę powiatu sztumskiego - Panią Sylwię Celmer, która jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego złożyła na rzecz Stowarzyszenia darowiznę w formie środków do dezynfekcji oraz maseczek ochronnych uszytych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, a także Pana Jana Wieczorka - Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Panią Anetę Reichert - Pełnomocnika Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Sztumskiego, którzy złożyli nam darowiznę w postaci maseczek ochronnych uszytych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie złożone dary i składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego gestu dobroci. Życzymy Państwu pomyślności i radości we wszelkich Państwa działaniach.

W imieniu Stowarzyszenia

Prezes Zarządu - Krystyna Szafrańska

Sztum, dnia 31.05.2020 r.

 

 

Działalność Stowarzyszenia w warunkach epidemii w zdjęciach

Opieka całodobowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym "Dar Serca" w Czerninie funkcjonuje w pełnym zakresie, tak jak to było dotychczach. Poniższe zdjęcia przedstawiają pracę naszych opiekunów, rehabilitację, dowóz cateringu, terapię zajęciową, zajęcia z ogrodoterapii i relaksację w ogrodzie, a także szycie maseczek przez naszych pracowników na użytek Stowarzyszenia.

Zdjęcia przedstawiają również obecną realizację innych naszych usług. Nieprzerwanie świadczymy usługi w ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, jednak tymczasowo wypożyczalnia została przeniesiona do budynku w Czerninie. Od kwietnia 2020 r. w ramach Projektu "Dzienny Ośrodek Wsparcia darem serca dla potrzebujących" dostarczamy naszym podopiecznym z DOW ciepły posiłek przez 5 dni w tygodniu. W trakcie trwania zagrożenia epidemicznego podopieczni nie mogą uczęszczać na zajęcia w Ośrodku i pozostają w swoich miejscach zamieszkania. Oprócz posiłków, od maja dostarczamy im materiały dydaktyczne - ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, których przykłady przedstawione są na poniższych zdjęciach. Łącznie naszych podopiecznych w DOW jest 15 osób.

Od dnia 11.05.2020 r. wznowiliśmy świadczenie usług w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowej w budynku w Sztumie, jednak tymczasowo w ograniczonym zakresie, oraz z zachowaniem koniecznych środków ostrożności. Wszystkim przybywającym do Ośrodka Pacjentom mierzymy codziennie temperaturę ciała, prosimy o oświadczenie dot. m. in. braku objawów chorobowych i braku kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem, stosujemy maseczki i rękawiczki ochronne, a także środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni. Ograniczona jest także liczba przebywających w Ośrodku Pacjentów.

W obu budynkach Stowarzyszenia - w Sztumie oraz w Czerninie - przy wejściach do budynków i w innych pomieszczeniach znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których korzystają zarówno osoby przybywające do nas, jak i pracownicy Stowarzyszenia. Zwracamy także szczególną uwagę na częste mycie rąk, konieczną wzmożoną dezynfekcję oraz inne wymagane środki ostrożności.