WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

  • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
  • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
  • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
  • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Darowizny małe i duże

W całym 2019 roku otrzymaliśmy od Państwa bardzo dużo dowodów uznania i sympatii. Te słowa i gesty są dla nas bardzo ważne. Zarówno te wyrażone słownie, na piśmie, w anonimowych ankietach, jak i te w postaci rzeczowych darowizn takich jak meble do pokoju wypoczynkowego, ławy do ogrodu, obrazy i fotografie, materiały na zajęcia terapeutyczne, a także obecność i poświęcony czas małych i dużych wolontariuszy. Szczególnie stala współpraca jest dla nas i naszych podopiecznych niezwykle istotna. Chodzi tu zarówno o wolontariuszy przychodzących do naszego Ośrodka jak i wszystkich organizujących i wspierających akcję charytatywną Pola Nadziei.  W zeszłym roku podczas Pól Nadziei zebrano 14.056,52 zł, za które zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy w opiece długoterminowej, w tym koncentratory tlenu.

Pomoc dla naszych podopiecznych przychodzi także ze strony instytucji i organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest Fundacja Baci Aliny, która po raz drugi przekazała specjalistyczne łóżka dla naszych podopiecznych hospicjum domowego.

W tym roku niezwykle istotne jest uzbieranie środków na wkład własny do wykonania termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Czerninie. Dlatego prosimy Państwa o wpisanie do zeznania podatkowego za 2019 rok, numeru KRS Stowarzyszenia (KRS 0000127529). W zeszłyn roku z 1 % uzyskalismy, rekordową do tej pory kwotę, 40.997,52 zł. W tym roku mamy nadzieję, że pobijemy nie tylko rekord sumy, ale także rekord osób wyrażających w ten sposób poparcie dla działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. 1% podatku należnego do Urzędu Skarbowego w średniej wysokości 20 zł, to dowód poparcia ponad 2.000 osób.

Dziękujemy i prosimy o pamięć wszytkich, którzy zetnęli się z naszymi działaniami oraz tych, którzy tylko słyszeli lub przeczytali o nas w na stronie, w lokalne prasie, a także na facebooku https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyOsobomPrzewlekleChorymDarSerca/
Prosimy o wsparcie także tych, którzy wiedzą, że życie w chorobie, czy starości także powinno mieć odpowiednią jakość. 

Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu swoim i podopieczych Stowarzyszenia.

Do wszystkich sympatyków

Dziękujemy Państwu za bożonarodzeniowe życzenia i wszelkie dobre słowa. W imieniu podopiecznych, pracownków i wolontariuszy życzymy waszystkim Państwu wielu radosnych chwil podczas Świąt Boże Narodzenia. W nadchodzącym 2020 roku, życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze... i przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i prawdziwych przyjaciół...
Mamy nadzieję, że także w 2020 roku będziecie Państwo pamiętać o Darze Serca i podejmowanych działaniach. Dziękujemy za Państwa obecność... także wszystkim uczestniczącym (realnie i mentalnie) w spotkaniu Wigilijnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Dar Serca w Czerninie. 

Jeszcze raz z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego i zapraszamy do współpracy...

Zarząd Stowarzyszenia

ZATRUDNIMY LEKARZA!

Poszukujemy lekarza do hospicjum domowego - dojazdy do pacjentów wg indywidualnych ustaleń z pacjentami. 
Bliższe informacje tel. 502 610 652. 

Święto Seniorów

Udział w Sztumskim Dniu Seniora sprawił naszym podopiecznym wiele radości. Szczególnie spodobały się uczestnikom projektu "Razem możemy więcej" stoiska przygotowane przez słuchaczki ze sztumskiego "Medyka". Organizatorzy tj. MOPS w Sztumie oraz Sztumskie Centrum Kultury przygotowali także poczęstunek. Było wesoło i muzycznie... do czego byliśmy i  jesteśmy zwykle zawsze gotowi  :-) .

Dziękujemy organizatorom i wszystkim dobrodziejom, którzy przyczynili się do uczczenia tego święta.
Wszystkim Seniorom życzymy dużo zdrowia i radości z każdegoi dnia... 

A oto krótka fotorelacja z wydarzenia.

 

ZAPISY DO PROGRAMU!

Stowarzyszenie Pomocy Przewlekle Chorym „Dar Serca” realizuje na zlecenie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie pilotażowy program opieki wytchnieniowej skierowanej do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie w codziennym trudzie sprawowania opieki.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności muszą na co dzień borykać się z różnymi problemami związanymi z zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacji członkom swoich rodzin. Żyją w stałym stresie, obciążeniu psychicznym i fizycznym. Rezygnują czasami z realizacji swoich planów, marzeń, z pracy zawodowej, przedkładają potrzeby bliskich nad swoje potrzeby. Właśnie dlatego powstał ten program, który, jak sama nazwa wskazuje, ma dać wytchnienie tym osobom poprzez zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekun będzie potrzebował np. skorzystać z pobytu w szpitalu, rehabilitacji, w przypadku różnych zdarzeń losowych, czy po prostu odpoczynku.
Dzięki realizacji programu w mieście i gminie Sztum członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z bezpłatnej doraźnej, czasowej pomocy w formie: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia albo pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.
Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Program będzie realizowany w dwóch modułach:
I – pomoc w formie pobytu dziennego:
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze maksymalnym 240 godzin;
w Ośrodku Wsparcia w wymiarze maksymalnym 240 godzin – usługa będzie świadczona w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
II – pomoc w formie pobytu całodobowego:
w ośrodku wsparcia przez okres maksymalnie 14 dni – usługa będzie świadczona Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
ODBIORCY WSPARCIA NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 lub pod nr telefonu (55) 640 63 33.