Zakup nowych koncentratorów tlenu

W ramach zadania publicznego pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" dnia 23.06.2020 r. zakupiono 2 koncentratory tlenu dla osób objętych przez Stowarzyszenie "Dar Serca" opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 6 890,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł. Koncentratory będą wypożyczane nieodpłatnie.

 

 
nowy-koncentrator-01
nowy-koncentrator-02
nowy-koncentrator-03