07.05.2022 r. odbyło się szkolenie pt. "Obsługa portu dostępu donaczyniowego" zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie i przeprowadzone przez firmę KORA Medica z Gdyni dla pielęgniarek z naszego środowiska medycznego.

Na rzecz szkolenia Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie użyczyła bezpłatnie salę dydaktyczną. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten gest. Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą od wielu lat. Słuchacze Sztumskiego "Medyka" odbywają praktyki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym "Dar Serca", a także świadczą wolontariat na rzecz podopiecznych naszej organizacji.

Poniżej znajduje się kilka zdjęć przedstawiających obecność słuchaczy w Stowarzyszeniu.

aktualnosci-07-05-22-1
aktualnosci-07-05-22-4
aktualnosci-07-05-22-3
aktualnosci-07-05-22-2