Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu! Zapraszamy chętnych do udziału!

Stowarzyszenie "Dar Serca" w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie i Spółdzielnią Socjalną "Iskra" od nowego roku 2021 realizują wspólnie kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nosi on nazwę „SIŁA WSPÓŁPRACY – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum". ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI UCZESTNIKÓW! Opis całej realizacji znajduje się w zakładce Projekty -> Siła Współpracy.
Więcej informacji można uzyskać także pod nr tel. 55 640 63 95

 

informacja odnośnie rekrutacji do projektu


 

ulotka informacyjna o projekcie