Działalność Stowarzyszenia w warunkach epidemii

informacja o działaniu stowarzyszenia i ośrodka w trakcie pandemii covid 19