Aktualności

ZAPISY DO PROGRAMU!

Stowarzyszenie Pomocy Przewlekle Chorym „Dar Serca” realizuje na zlecenie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie pilotażowy program opieki wytchnieniowej skierowanej do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie w codziennym trudzie sprawowania opieki.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności muszą na co dzień borykać się z różnymi problemami związanymi z zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacji członkom swoich rodzin. Żyją w stałym stresie, obciążeniu psychicznym i fizycznym. Rezygnują czasami z realizacji swoich planów, marzeń, z pracy zawodowej, przedkładają potrzeby bliskich nad swoje potrzeby. Właśnie dlatego powstał ten program, który, jak sama nazwa wskazuje, ma dać wytchnienie tym osobom poprzez zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekun będzie potrzebował np. skorzystać z pobytu w szpitalu, rehabilitacji, w przypadku różnych zdarzeń losowych, czy po prostu odpoczynku.
Dzięki realizacji programu w mieście i gminie Sztum członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z bezpłatnej doraźnej, czasowej pomocy w formie: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia albo pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.
Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Program będzie realizowany w dwóch modułach:
I – pomoc w formie pobytu dziennego:
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze maksymalnym 240 godzin;
w Ośrodku Wsparcia w wymiarze maksymalnym 240 godzin – usługa będzie świadczona w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
II – pomoc w formie pobytu całodobowego:
w ośrodku wsparcia przez okres maksymalnie 14 dni – usługa będzie świadczona Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
ODBIORCY WSPARCIA NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 lub pod nr telefonu (55) 640 63 33.